Menu

Master i rehabilitering

OBS! Masteruddannelsen i rehabilitering er under udvikling

Studieordningen foreligger primo april 2019.

 

                            

"Masteruddannelsen i rehabilitering vil give dig de nødvendige kompetencer til at sikre optimal og borgercentreret rehabilitering i din daglige praksis."

Jette Thuesen, studieleder

Brugerne har brug for kvalitet, helhed og sammenhæng i rehabiliteringen. Derfor skal man som fagperson i rehabiliteringsfeltet både kunne gå i dybden og skabe sammenhæng på tværs.

Masteruddannelsen i rehabilitering skal uddanne spydspidser til at sikre og fremme kvalitet i de konkrete opgaver – og til at fremme sammenhæng mellem faglige aktiviteter, organisatoriske rammer og brugernes hverdagsliv.

Derfor udvikler vi Master i rehabilitering med en stærk praksisrettet profil, der både omfatter faglige perspektiver, organisatoriske perspektiver og brugernes perspektiver. Studieordningen til den opdaterede uddannelse er klar i foråret 2019. 

Glæd dig til en endnu bedre uddannelse!

 Kontakt studieleder Jette Thuesen for mere information.

 

Helhedsorienteret og vellykket rehabiliteringsindsats

Uddannelsen bygger på integration af viden fra flere videnskabelige discipliner. Til sammen giver de et videnskabeligt grundlag for en tværfaglig, helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Det er en indsats, der har brugeren, brugerens mål og brugergruppers aktivitet og deltagelse i centrum - og som inddrager brugerens sociale liv, ægtefælle, børn, familie og venner. Som master i rehabilitering kan du medvirke til, at vellykket rehabilitering fremover fremtræder - ikke som en enkeltstående solstrålehistorie - men som koordineret, tværgående indsats med udgangspunkt i brugerens behov og hverdag.

Se hvilke kompetencer du får med uddannelsen

 

Forskningsbaseret undervisning

Du må kende til videnskabelige teorier og metoder for at kunne evidensbasere din rehabiliteringspraksis. Al forskning har sine begrænsninger, og det er vigtigt, at du er kritisk, når nye resultater implementeres i praksis. Det er afgørende, at du lærer at formulere dine overvejelser om egen praksis og de teorier, din praksis bygger på.

Læs hvad tidligere studerende siger om uddannelsen

SDU ruster diætister til fremtidens tværfaglige rolle

Artiklen er bragt i fagbladet Diætisten april 2018

Læs artiklen

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os på mail eller telefon

Kontakt os

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies