Menu

Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog (Bachelor)

Sprog og pædagogik

I stadig flere pædagogiske sammenhænge er det hverdag at skulle forholde sig til en mangfoldighed af sprog, kulturer, etniciteter og en øget forskellighed af væremåder og tænkemåder.

De flerkulturelle udfordringer er for mange et nyt vilkår, der kan ende med konfliktoptrapning, misforståelser og rådvildhed – i stedet for det modsatte.

Med en uddannelse i interkulturel pædagogik vil du komme til at arbejde professionelt med sprog og pædagogik i interkulturelle miljøer og sammenhænge.

På uddannelsen får du den nyeste viden om tosprogethed, første- og andetsprogtilegnelse og sprogvidenskab.

Du vil derfor kunne udarbejde og udføre undervisningsplaner for børn og voksne med dansk som andetsprog, evaluere sprogstimulerings- og undervisningsforløb, samt medvirke til udarbejdelse af sprogpolitikker i institutioner og i private virksomheder. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies