Menu

Parkeringsregler ved Campusvej

Det er gratis at parkere på Campusvej, men din bil skal registreres.

Gæste- og håndværkerparkering på Campusvej

Kommer du som gæst til SDU på Campusvej 55, skal du registrere din bil via selvbetjente iPads, som er placeret ved alle indgange fra parkeringspladserne. Når du har tastet dit registreringsnummer, gælder tilladelsen til kl. 23.59 samme dag. Hvis du skal besøge SDU i en længere periode, kan du kontakte Teknisk Service via mail 8888@sdu.dk.

For ansatte og studerende

Ansatte skal registrere deres bil via sduprofil.sdu.dk og studerende via parking.sdu.dk. Ansatte kan registrere to biler, studerende én.

Det er kun medarbejdere, der har fast arbejdssted på Campusvej, der skal registrere deres bil i systemet. Øvrige medarbejdere skal benytte de selvbetjente iPads og registrere sig som gæster.

Har man tre eller flere ugentlige arbejdsdage på Campusvej, men er tilknyttet en anden adresse, kan man kontakte Teknisk Service på 8888@sdu.dk.

OBS! Medarbejdere med en bil, der er registreret i Winsløwparken, er automatisk registreret på Campusvej.

Generelle regler

  • Al parkering kræver P-tilladelse. På P1 og P2 kræves der dog kun P-tilladelse i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 7.30 til 15.00.
  • På arealer med opmærket P-bås skal der parkeres i båsen.
  • På brostensbelagte- og grusområder parkeres der således, at arealerne udnyttes bedst muligt.
  • Det er ikke tilladt at parkere på græsarealer.
  • Det er ikke tilladt at holde på brandveje.
  • Ansvar for parkeringsforholdene ved Campusvej er placeret hos Teknisk Service på SDU.

På en del af P-pladserne ved hovedindgangen, Indgang E og F, er der tidsbegrænset parkering.

Orienter dig på de opsatte skilte, hvis du er i tvivl.

Handicappede

Parkeringspladser forbeholdt handicappede er skiltet med ”H”.

Af- og pålæsning

Af- og pålæsning accepteres, hvis havariblinket er tændt - dog maks. 20 min.

Klagebehandling

Al klagebehandling foretages af ParkZone - der kan rettes henvendelse via mail: sagsbehandling@parkzone.dk.

 

Universitetet råder over et begrænset antal mulige p-pladser. Der vil indimellem være dage, hvor det kan være vanskeligt at finde en ledig p-plads

Du kan på kortet se de parkeringsmuligheder/-begrænsninger, der gælder på området:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies