Menu

Retsmedicinsk Institut

 

Retsmedicin defineres almindeligvis som ”naturvidenskab og lægevidenskab anvendt i retsvæsnets tjeneste”. Faget karakteriseres ved den absolutte uafhængighed af både myndigheder, offentlige institutioner og privatpersoner.

Retsmedicinsk Institut er placeret på universitetet af selvsamme grund, idet andre ansættelsessammenhænge ikke i samme grad garanterer uafhængigheden. Desuden er der god brug for forskning på området, dels til udvikling af nye metoder, og dels til opgørelse af vores viden og formidling af denne til samfundet.

Faget beskæftiger sig med dokumentation, og retsmedicinere har ikke patienter. Dette skyldes frygten for, at patientforhold ville rokke ved den uafhængige vurdering.

Instituttet har tre hovedområder:

Retspatologien
Retskemien
Antropologisk afdeling 

Retsmedicinen har to hovedområder, dels rekvireret arbejde for justitsvæsnet og eventuelle andre myndigheder, og dels ordinær virksomhed i form af undervisning og forskning ved universitetet.  

6th ISFRI Congress 11-13 May 2017

Instituttet er vært for denne begivenhed i 2017

ISFRI 2017

Til lykke til professor Jørgen Lange Thomsen

Som den 1. marts 2017 kunne fejre 25 års jubilæum ved SDU

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies