Menu

Biostatistisk vejledning

Vi tilbyder

 • Rådgivning ved valg af design af studier
 • Hjælp ved forberedelse af studie protokoller, med vægt på valg af populationer, målemetoder, variabler og end points og sample size beregninger
 • Rådgivning ved valg af statistiske metoder
 • Hjælp ved fortolkning af resultater af statistiske analyser
 • Rådgivning ved præsentation af studieresultater i publikationer
 • Rådgivning ved generelle spørgsmål om forskningsmetode
   

Betingelser for den biostatistiske vejledningstjeneste

 • Forskere og ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet kan opnå op til 10 timers statistisk vejledning.
   
 • Vi anbefaler at ph.d.-studerende, hvis projekt kræver anvendelse af ikke-standardiserede statistiske metoder eller statistisk analyse i større omfang, indberegner et beløb til yderligere statistisk vejledning i deres studiebudget.
   
 • Kandidatstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, der er i gang med elitespecialet i eksperimentel kirurgi kan i forbindelse med deres deltagelse i kurset ”Biostatistics I” opnå ét statistisk vejledningsmøde.
   
 • Kandidatstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, der er i gang med den prægraduate forskeruddannelses forskningssemester kan opnå ét statistisk vejledningsmøde.
   
 • Kandidatstuderende og ansatte ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU, der er i gang med at planlægge et ph.d.-projekt på samme sted, kan opnå ét statistisk vejledningsmøde, med henblik på at afklare ph.d.-projektets statistiske behov.
   
 • Kandidatstuderende på den prægraduate forskeruddannelse, samt kandidatstuderende og ansatte, der er i gang med at planlægge et ph.d.-projekt, og som har behov for yderligere vejledning, kan købe yderligere vejledningstid i vejledningstjenesten.
   

Booking

Tjenesten har åbent:

 • Tirsdage kl. 13.00-15.15
 • Torsdage kl. 10.00-12.15.

Et vejledningsmøde af 45 minutters varighed bestilles ved at kontakte vejledningskoordinator Lone Myllerup Hansen lmyllerup@health.sdu.dk.

Husk at anføre institut/enhed, som man tilhører i e-mailen samt angive om man er ansat forsker, ph.d.-studerende, er på det prægraduate forskningssemester, i gang med elitespecialet eller ved at planlægge et ph.d.-projekt.  

Et skema over bestilte og ledige vejledningsmøder i Odense findes nedenfor. Bemærk at det ikke er muligt at bestille flere møder i forvejen.

- o -  

Der tilbydes også vejledning til forskere ved regionens øvrige sygehuse hos Institut for Regional Sundhedsforskning. [IRS Supervision 2016] [IRS Supervision 2017]

Biostatistisk vejledning

Ledige tider: 2017

Kalender

IRS Vejledning

Ledige tider: 2017

Kalender

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies