Menu

Donation

Vejledning vedrørende donation ved Syddansk Universitet

Enhver myndig person kan afgive erklæring om donation af sit legeme efter døden til lægeuddannelsen og forskning.

Erklæring om donation fås ved henvendelse til

Rigmor Jepsen
Institut for Molekylær Medicin - Campus
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

Tlf. 65 50 23 32 - alternativt 65 50 23 05
Mail: rjepsen@health.sdu.dk

Erklæringen underskrives af donor og to vitterlighedsvidner. Vitterlighedsvidnerne skal være myndige og bør ifølge loven ikke være i (nær) familie med donor eller ansat på Institut for Molekylær Medicin (IMM).

Donors nærmeste pårørende (evt. plejehjemspersonale o.l.) samt egen læge bør være orienteret om donationsforholdet.

Fra Syddansk Universitets side overholdes naturligvis anonymitet vedrørende donationen.

Afholdelse af bisættelseshøjtidelighed påvirkes ikke af donationen, men arrangeres efter donors (eller de pårørendes) ønske. Der vil herefter kunne forløbe op til 1½ år, før urnenedsættelse eller jordfæstelse kan finde sted.

Forholdsregler ved dødsfald
Bedemandsforretningen, som man ønsker skal varetage de praktiske foranstaltninger i forbindelse med dødsfaldet, underretter IMM - Campus. Samtlige bedemandsforretninger i Region Syddanmark er således orienteret om, hvad de skal foretage sig med donationer. 

Afdødes legeme skal overføres til Syddansk Universitet - Odense, i kiste, der opbevares på stedet. Det er af afgørende betydning, at  legemet overføres til Syddansk Universitet, Odense, så hurtigt som muligt.

Ved dødsfald på sygehus bedes nærmeste pårørende underrette afdelingens læger om donationen, da en evt. obduktion kan bevirke, at IMM - Campus må give afkald på donationen.

Såfremt dødsfaldet sker uden for Danmark, betragter IMM - Campus donationsaftalen som ophævet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies