Pædagogikum

Vi er nu i gang med at fordele kandidater, der er tilmeldt før den 24. juni klokken 10.00, på almen- og fagdidaktiske hold. Fredag den 1. juli åbner vi for kandidaterne på Lectio. Her vil kandidaterne kunne se hvilke hold, vi har placeret dem på. Både kandidater og kursusledere vil samme dag modtage en mail med oplysninger herom. 

Frem til den 31. august 2016 er det fortsat muligt at eftertilmelde kandidater til teoretisk pædagogikum (gå til menuen Tilmelding ude til højre).  Kandidater tilmeldt efter den 24. juni 2016 klokken 10.00 vil blive placeret på hold, hvor der er er plads. Vi kan ikke garantere, at eftertilmeldte kandidater vil blive placeret i den region, skolen er beliggende i, ej heller på samme hold som øvrige kandidater fra samme skole.

Pædagogikumsekretariatet er meget gerne behjælpelige med spørgsmål i relation til teoretisk pædagogikum. Spørgsmål angående praktisk pædagogikum stiles til MBUL. Vi beder om, at det altid og kun er skolens kursusleder, der kontakter os. Vi gør ved samme lejlighed opmærksom på, at vi ikke er i stand til at honorere ønsker om at placere kandidater på teoretiske moduler på specifikke datoer. Det er altid skolens opgave at tilrettelægge kandidatens pædagogikum på en sådan måde, at kandidaten vil kunne deltage på de udmeldte datoer (se fx menupunktet "Moduloversigter" til højre). 

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies