Menu

Skolebaserede kurser

IKV’s skolebaserede kursusudbud foråret 2017

IKV udvikler kurser, som bygger på forskningsbaseret eller forskningsrelateret viden, heraf to nyudviklede kurser: 'Faglighed og digital dannelse' og 'Smartphones i undervisningen'.

'Faglighed og digital dannelse' kobler arbejdet i fagene med en styrket digitalisering i undervisningen.  Kurset fokuserer på, hvordan gymnasiets undervisning bedst muligt kan understøtte digital dannelse, herunder hvordan nye medier kan bruges kritisk-konstruktivt til at fremme (1) faglig fordybelse, (2) faglig deltagelse og (3) fagligt engagement.  Kurset støtter således digitaliseringsstrategiens 4 fokuspunkter.

For at styrke arbejdet med digitale medier udbyder IKV desuden også kurset 'Smartphones i undervisningen'. På kurset lærer undervisere i de gymnasiale uddannelser, hvordan elever producerer film i en faglig kontekst som led i deres læringsproces.

 


IKV’s kursuskatalog omfatter kurser med digitale medier (1-3), skriftlighedskurser (4-7) samt kurser med aktuelle temaer (8-11):  

 1. Faglighed og digital dannelse
 2. Didaktiske muligheder ved brugen af udvalgte IT-værktøjer
 3. Smartphones i undervisningen
 4. Stilladserende skriveprocesser, feedback og elevtid
 5. Skriftlighed og vejledning på hhx og htx
 6. Ny skriftlighed – også i matematik og naturvidenskabelige fag
 7. SSO-vejledning og hf-pædagogik
 8. Læringsledelse: den enkelte og klassen. Aktionslæring
 9. Målorienteret undervisning og feedback
 10. Undervisningsdifferentiering i praksis
 11. Problemformulering og tværfagligt samarbejde
Kontakt Bodil Ravn: b.ravn@sdu.dk / tlf: 6550 3907 for nærmere oplysninger

Send e-mail

IKV's skolebaserede kurser

Se katalog her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies