Menu

Publikationer

Publikationsliste Velux 

 

2016

Kortbek, Hjørdis Brandrup, Charlotte Præstegaard Schwartz, Anne Scott Sørensen og Mette Thobo-Carlsen: Gæsteredaktion af temanummer af Nordic Journal of Cultural Policy vol. 19, nb. 2 om Participation: The new cultural policy and communication agenda, heri fælles artikel om “The paradoxes of the participatory agenda: Access, agency and ownership” (udgivelse i september)

Kortbek, Hjørdis Brandrup: ”Placemaking: new cultural and social encounters in public art”, in: International Journal of Cultural Policy. London: Routledge (abstract accepted)

Sørensen, Anne Scott: ”The Bakkehus Museum: The Participatory Turn in Cultural Policies and Museum Communication”, in Heritage, Democracy and the Public: Nordic approaches to managing heritage in the service of society. Guttormsen, T. S. & Grete, S. (red.). Furnham, UK: Ashgate, Kap. 4, s. xx-xx (18 sider) (publication February 2016, also as E-book)

Sørensen, Anne Scott: ”Cultural Studies”, kap. 5 in Bjørn Schiermer (red.): Kultursociologi og kulturteori. En grundbog. Kbh.: Hans Reitzels Forlag (accepted)

Sørensen, Anne Scott: ”Subkulturel teori”, kap. 4 in Bjørn Schiermer (red.): Kultursociologi og kulturteori. En grundbog. Kbh.: Hans Reitzels Forlag (accepted)

Thobo-Carlsen, Mette: ”Hvordan føles værket? Om det participatoriske kunstobjekt og affektiv agens i udstillingen”, Arken Bulletin, ARKEN Museum of Modern Art (abstract accepted)

Thobo-Carlsen, Mette: “Walking the museum – performing the museum. On performative curating, affective encounters and the anticipation of alternative museum futures in Olafur Eliasson: Riverbed (2014)”, Sense & Society, Routledge, 19 sider, (submitted)

2015

Kortbek, Hjørdis Brandrup:”Kulturel forkælelse i børnehøjde. Kulturformidling til børn og forestillinger om børnekultur, demokrati og dannelse, in Barn nr. 3-4, pp. 35-47

Kortbek, Hjørdis Brandrup: ”Kulturformidling i de regionale kulturaftaler: demokratiets og deltagelsens kompleksitet”, in Deltagelse som transformation i kunst og kultur. Særnummer af Aktuel Forskning. Litteratur, Kultur og Medier, pp. 10-23

Link her

Schwartz, Charlotte Præstegaard: “Fotografiet som document”, in Ung Dansk Fotografi 2015, København: Fotografisk Center

Schwartz, Charlotte Præstegaard: ”Boundless geography – Jacob Aue Sobol’s photography”, Jacob Aue Sobol. Arrivals and Departures, Warszawa: Gallery Warszawa

(Bom, Anne Klara &) Sørensen, Anne Scott (eds.): Deltagelse som transformation i kunst og kultur. Særnummer af tidsskriftet Aktuel forskning. Litteratur, Kultur og Medier

Sørensen, Anne Scott: ”’Deltagelse’ som kulturpolitisk strategi og institutionel kulturformidling”, In Deltagelse som transformation i kunst og kultur. Særnummer af tidsskriftet Aktuel forskning. Litteratur, Kultur og Medier, pp. 1-10

Link her

Sørensen, Anne Scott: “Participation – a reconfigured conceptual practice”, abstract for NCCPR15, The 7th Nordic Conference on Cultural Policy Research, arrangeret af Telemark University College & Telemark Research Institute, Bø (25.-27. september)

Thobo-Carlsen, Mette: Performative selvbiografier. Selvfortællinger i samtidskunst og - litteratur. København: Multivers Academics (241 s.)

Thobo-Carlsen, Mette: “The Entangled Researcher. Performative approaches to art, curation – and museum research”, abstract indleveret til International Seminar on Museum Mediation, the Association of Danish Museums, March 9-11, 2015

2014

Kortbek, Hjørdis Brandrup: ”Steder i Ishøj. Steder i mig - kulturformidling som socialiserings- eller subjektiveringskoncept?”, paper til seminar i forskningsprogrammet Kulturel Transformation og Kulturdesign d. 25. juni (unpublished).

Kortbek, Hjørdis Brandrup:”Places in Ishøj. Places in Me: Cultural communication as transformation of non-users”, paper til panelet “Participation: The New Cultural Policy and Communication Agenda”, ICCPR14, The 8th International Conference on Cultural Policy Research, University  of Hildesheim, Tyskland, den 9.-12. september.

(Published on http://iccpr2014.de/abstracts-and-papers).

Kortbek, Hjørdis Brandrup: ”Lyden af demokratisk kulturformidling på Fyn”, videnskab.dk, blogindlæg d. 8. oktober.

Kortbek, Hjørdis Brandrup:”Kulturformidling til børn og forestillinger om demokrati, dannelse og transformation”, paper til BIN Norden d. 6.-7. november (accepted).

Sørensen, Anne Scott: ”Deltagelseskulturens former”, Aktuel Forskning ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 2014, s. 1-17 (18 s.)

Sørensen, Anne Scott: ”Håkon Larsen: Den nye kultursociologien. Kultur som perspektiv og forskningsobjekt”, Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift (1), s. 37-39.

Sørensen, Anne Scott: “Danish Cultural Policies and Communication”, paper til panelet “Participation: The New Cultural Policy and Communication Agenda”, ICCPR14, The 8th International Conference on Cultural Policy Research, University  of Hildesheim, Tyskland, den 9.-12. september. (Published on http://iccpr2014.de/abstracts-and-papers).

Sørensen, Anne Scott: "The role of Critique in Participatory Culture and Communication", paper til workshop på konferencen Culture at Work, Københavns Universitet, 24.-25. april (unpublished).

Thobo-Carlsen, Mette: ”Om kunstudstillingen Modellen: Palle Nielsen på ARKEN (2014) – en performativ omskrivning af det moderne museums politiske rationale”, paper til seminar i forskningsprogrammet Kulturel Transformation og Kulturdesign, SDU, den 25. juni (unpublished).

Thobo-Carlsen, Mette: ”Remodeling the exhibition space – A performative reading of the art exhibition The Model: Palle Nielsen as a rewrite of the political rationality of the modern art museum”, paper til panelet “Participation: The New Cultural Policy and Communication Agenda”, ICCPR14, The 8th International Conference on Cultural Policy Research, University  of Hildesheim, Tyskland, den 9.-12. September. (Published on http://iccpr2014.de/abstracts-and-papers ).

Thobo-Carlsen, Mette: “Participate! The Intervention and Transformation of The Museum Space in Olafur Eliasson’s Riverbed (2014)”, paper til det internationale forskningsseminar Methodologies within the field of Cultural Encounters, Roskilde Universitet, den 13.-14. november (accepted).

Thobo-Carlsen, Mette:”Deltageren som museumsaktivist. En performativ læsning af deltagelsens politiske potentiale i kunstudstillingen Modellen: Palle Nielsen”, Kultur & Klasse 42 (118): 125-139. (Published).

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies