Menu

Filosofi i skolen

 Om filosofi med børn
Filosofi med børn er en samlebetegnelse for forskellige samtaleformer hvor børn gennem gruppeaktiviteter udvikler deres evner til filosofisk samtale og derved træner både sociale færdigheder og tænkeevne. Ofte tager aktiviteterne udgangspunkt i en historie der rummer ideer eller værdier som kan vendes og drejes filosofisk. Børnene skal altså ikke lære om filosofi, men lære gennem filosofiske aktiviteter. I flere andre lande er Filosofi med børn et felt med stor (og voksende) udbredelse både som praksis (fx i skoler) og som forskningsområde.

Forskningsfeltet Filosofi med børn rummer en lang række diskussioner om hvorvidt, hvorfor og hvordan filosofi med børn kan være en meningsfuld aktivitet. Hidtidige (sparsomme) forskningsresultater inden for feltet tyder imidlertid på at der er betragtelige sociale og kognitive gevinster for de børn der deltager – hvad enten der er tale om børn med sociale og læringsmæssige udfordringer eller om særligt begavede børn.

Projektets mål og baggrund
Projektet Filosofi i skolen skal forene praksis og forskning inden for feltet. I en toårig opstartsperiode fra februar 2017 og frem vil fokus være udviklingsarbejde og design af tværfaglige og tværinstitutionelle forskningsprojekter. På længere sigt er det målet at bidrage til at forbedre børns læring, karakterdannelse og skoleoplevelse gennem aktiviteter der er fagligt begrundet i forskning.

Projektet dækker et behov i skolen som i øjeblikket er præget af diskussioner om dannelse vs. målstyring. Det kan bibringe viden til et område der er præget af ideologi og rummer desuden stort potentiale for afledte projekter om fx lærerroller, måling af kognitive gevinster mv.

Kontakt 
Caroline Schaffalitzky de Muchadell, Projekleder
Søren Sindberg Jensen, Videnskabelige Assistent
Email: filosofiiskolen@sdu.dk 

 

Følg os på Facebook

@filosofiiskolen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies