Center for Landdistriktsforskning - CLF

CLF's hovedformål er at bidrage til udvikling af bæredygtige landdistrikter med særligt sigte på den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår.

Det søges opfyldt gennem forskning og udredning, evaluering, udvikling af koncepter og metoder, vidensopsamling og dokumentation, undervisning samt anden formidling. Centret indgår i en tæt idé- og erfaringsudveksling med interessenter i landdistrikter og landdistriktsudvikling og samarbejder med eksterne forsknings- og udviklingsmiljøer.

Bevillingsgivere er Erhvervsstyrelsen og Syddansk Universitet.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies