Menu

Optagelse på kandidat

Efter en bacheloruddannelse kan du fortsætte på en af SDU’s mange kandidatuddannelser fx Cand.merc., Kultur og formidling, Kemi eller Idræt og sundhed.

For at søge om optagelse skal du udfylde en elektronisk ansøgning. Du kan søge nu og senest d. 1. april. Du kan få vejledning om dine valgmuligheder på sdu.dk/diva

Se frister og vigtige datoer herunder, men husk, at du får svar på din ansøgning senest d. 15. juni og at du skal takke ja til din studieplads senest d. 29. juni.

Sådan opretter du en ansøgning

Når du skal søge ind på en kandidatuddannelse, skal du lave en ansøgning i det digitale ansøgningssystem, DANS.

Du kan logge på ansøgningssystemet vha. NemID, et institutions-login eller oprette en bruger. Vi anbefaler, at du logger ind med NemID. Hvis du selv opretter en bruger, skal du uploade en kopi af dit pas som dokumentation for din identitet.

Du må søge op til tre prioriteter ved SDU. Hvis du søger flere end tre uddannelser ved SDU, får du kun svar på de tre, du har prioriteret højest. De øvrige ansøgninger annulleres.

Hjælp til din ansøgning

Vi har samlet følgende vejledninger, som viser dig, hvordan du logger på ansøgningssystemet, og hvordan du opretter din ansøgning:

Hvis du har problemer med at søge eller har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i Studenterservice på Campus Odense, eller du kan ringe på 65 50 10 52. Du kan også skrive via kontaktformularen SPOC.

Bilag til din ansøgning

Når du opretter din ansøgning, vil du blive bedt om at uploade en række bilag.

Som minimum skal du altid uploade følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen (se mere nedenfor), skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprograv.

Desuden kræver en række uddannelser, at du uploader yderligere dokumenter, fx i form af en motiveret ansøgning, et CV eller kursusbeskrivelser for alle fag i din uddannelse. Det vil fremgå i ansøgningssystemet, hvilke bilag du skal uploade, men du kan også orientere dig på de enkelte uddannelsers undersider om adgangskrav.

Hvis du har en gyldig opholdstilladelse skal et scan af begge sider af opholdskortet også uploades.

Dataudveksling

Hvis du har læst eller læser din bacheloruddannelse ved SDU, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, DTU, IT-Universitetet eller Københavns Universitet, kan du indhente dine resultater i ansøgningssystemet, når du opretter din ansøgning. Du skal dog være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke fremgår af udskriften. Det samme gælder fag, du har taget ved siden af din uddannelse, fx som suppleringsfag. Disse fag skal du altså selv sørge for at dokumentere – også selvom fagene er taget ved SDU

Oversatte bilag

Vi modtager bilag på sprogene dansk, norsk, svensk og engelsk. Hvis et eller flere af dine dokumenter er på et andet sprog, skal du uploade det originale dokument sammen med en officiel oversættelse eller en oversættelse, der er godkendt af din uddannelsesinstitution.

Manglende bilag

Hvis du har afsendt din ansøgning, men der mangler et eller flere bilag, så kontakter vi dig hurtigst muligt gennem ansøgningssystemet. Du vil derefter have syv hverdage til at uploade de manglende dokumenter til ansøgningssystemet.

Kursus beskrivelser

Medmindre det er nævnt som et krav på studiets adgangskravsside er det ikke nødvendigt at medsende kursus beskrivelser. Hvis der er fag på dit eksamensbevis hvor fagtitlen ikke beskriver fagindholdet må du gerne medsende en kursusbeskrivelse. Den skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Hvis du laver din egen kursusbeskrivelse/oversættelse skal den verificeres af dit universitet. Du kan bruge vores skabelon hvis du vil lave din egen.

Frister og vigtige datoer
Septemberstart

Hvis du søger optagelse til studiestart i september, er ansøgningsfristen d. 1. april. Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz eller ikke har en gyldig dansk opholdstilladelse, skal du dog søge senest 1. februar.

Du får svar på din ansøgning senest d. 15. juni, og skal svare på din evt. tilbudte studieplads senest d. 29. juni

Varsling af ny ansøgningsfrist fra 2018:
Ansøgningsfristen koordineres nationalt og bliver fra 2018 ændret til d. 1. marts for EU/EØS borgere til september optag. Du får svar på din ansøgning senest d. 10. juni , og skal svare på din evt. tilbudte studieplads senest d. 15. juni.

 

 

Februarstart

Søger du optagelse til studiestart i februar, er ansøgningsfristen d. 15. oktober, hvis du er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz eller har en gyldig dansk opholdstilladelse, og 1. september for ikke EU/EØS-borgere.

Du får svar på din ansøgning senest d. 10. december, og skal svare på din evt. studieplads senest d. 15. december.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle uddannelser, der har opstart i både september og februar.

Ansøgningsgebyr

Hvis du er statsborger uden for EU/EØS og Schweiz, skal du betale et ansøgningsgebyr på 100 Euro, når du søger optagelse på en kandidatuddannelse ved SDU. Når du har sendt din ansøgning, vil vi hurtigst muligt sende dig de relevante betalingsoplysninger via ansøgningssystemet.

Du skal dog ikke betale, hvis du:

 • har en permanent opholdstilladelse
 • har en midlertidig opholdstilladelse ”med henblik på” eller ”med mulighed for varigt ophold”
 • har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som barn af en forælder, der har opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9 a.
 • har en permanent opholdstilladelse eller en midlertidig opholdstilladelse ”med henblik på” eller ”med mulighed for varigt ophold” i et af de øvrige nordiske lande (Norge, Sverige Finland eller Island).
 • har opholdstilladelse som følge af familiesammenføring
 • har en dansk bachelor- eller professionsbacheloruddannelse (du er ikke  nødvendigvis undtaget fra at betale for uddannelsen)
Allerede kandidat?

Har du allerede bestået en kandidatuddannelse, så skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan blive optaget på den uddannelse, som du ønsker at søge ind på. Folketinget har nemlig vedtaget en ny lov, der begrænser adgangen til at tage mere end én kandidatuddannelse.

Loven bevirker, at ansøgere som tidligere har gennemført en videregående heltidsuddannelse finansieret af staten, f.eks. en bachelor-, professionsbachelor- eller en kandidatuddannelse, ikke længere har mulighed for at blive optaget på en uddannelse på samme niveau. Det betyder som udgangspunkt, at du som færdiguddannet kandidat ikke kan starte på en ny erhvervsakademiuddannelse, en ny bacheloruddannelse eller en ny kandidatuddannelse.

Dispensation og undtagelser

Der er dog en række undtagelser. Du kan søge dispensation til at blive optaget på en ny uddannelse, hvis:

 1. du kan dokumentere helbredsmæssige årsager, der gør, at du ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet
 2. du har en forældet videregående uddannelse. Ved forældet forstås, at uddannelsen ikke har været anvendt på arbejdsmarkedet i mindst 5 år, eller at uddannelsen er ændret væsentligt eller helt er bortfaldet.

Desuden gælder reglen ikke, hvis du søger om optagelse på en uddannelse, der på forhånd er udpeget til at opfylde et særligt arbejdsmarkedsbehov. På Syddansk Universitet vil det i 2017 og 2018 omfatte:

 • Diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi
 • Datalogi (bachelor)
 • Datalogi (kandidat)
 • Matematik (bachelor)
 • Matematik (kandidat)
 • Matematik-økonomi (bachelor)
 • Matematik-økonomi (kandidat)
 • Revision (cand.merc.aud.)
Optagelse på tilvalg eller sidefag

For at søge om optagelse på tilvalg eller sidefag skal du udfylde en elektronisk ansøgning. Husk, at du skal søge senest d. 1. april.

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies