Menu

Eksamen

Det er din pligt som studerende at være orienteret om regler for eksamen. I menuen til højre finder du vigtig information om eksamen.

Eksamensplaner:

Vær opmærksom på, at der kan være valgfag, der ikke bliver oprettet, og at denne information først foreligger, når fristen for undervisningstilmelding er udløbet. 

Obligatoriske opgaver/Eksamensbetingelser E16

Ordinær eksamen V16-17  Godkendt af Studienævnet for Statskundskab den 11. oktober 2016 (Opdateret 9/11-16)

- Der tages forbehold for ændringer.

Omprøve V16-17  Godkendt af Studienævnet for Statskundskab den 6. december 2017 (Opdateret 13/12-16)

- Der tages forbehold for ændringer.

Såfremt du ikke kan finde eksamensdatoerne på dine fag: Se venligst Eksamenssiden for MOISL eller Welfare.

Forårssemestret 2017:

Poltikugen 2017 - ordinær eksamen

- Der tages forbehold for ændringer.

Bemærk:  Information vedrørende eksamener udbudt af et andet studienævn end Statskundskab skal findes under det pågældende studies eksamenssider. Du finder eksamensinformationen via linket i højre side.

Offentliggørelsesdatoer for karakterer er senest 4 uger efter eksamensdatoen, dog undtaget bachelorprojekt, hvor offentliggørelsesdatoen for karakterer er 2 måneder efter eksamensdatoen. I beregningen af de 4 uger/2 måneder indgår juli måned ikke. 


Sommerskole:

 

Listerne med eksamensrækkefølgen vil blive offentliggjort senest tre hverdage før eksamen på denne side. Hvis du ikke står på fordelingslisten, men er tilmeldt eksamen, skal du sende en mail til Studiekontakten@sam.sdu.dk hurtigst muligt.  

 

 

Mødetidspunkt ved skriftlige eksaminer

Husk, at du skal møde 1 time før start ved skriftlige eksaminer, og sidde på din plads 30 min. før. Kommer du senere end de 30 min., tæller det som et eksamensforsøg.

Eksamensrækkefølgen

Bemærk, at du ikke kan komme med særlige ønsker til eksamensrækkefølgen ved mundtlige eller skriftlige eksaminer. Den eneste undtagelse er, hvis du har to eller flere eksamener, der falder på samme dag.

Husk at tilmelde dig til omprøven (reeksamen)

Du kan tilmelde dig i fra 1. januar til 20. januar 2017 via Studenter-selvbetjeningen.

Læs mere her...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies