Menu

Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske studier

Studienævnet godkender læseplaner, forbereder forslag til studieordning, behandler henvendelser fra studerende, og tager sig af generelle spørgsmål vedrørende de tilhørende uddannelser.

Ansøgninger til studienævnet skal sendes via studyboard.sdu.dk og skal være studienævnet i hænde senest 14 dage (10 arbejdsdage) før et møde.

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgning til studienævnet, eller skal du eftersende bilag til ansøgning, bedes dette sendt til snsjse@sam.sdu.dk. Vær venlig at skrive uddannelsesnavn først i emnefeltet og huske at oplyse cpr.nr.

Mødedatoer foråret 2017

 • 17. januar
 • 7. februar
 • 23. marts
 • 18. april
 • 5. maj
 • 6. juni

Bemærk at henvendelser skal være studienævnet i hænde senest 14 dage (10 arbejdsdage) før et møde.

Ansøgninger vedr. særlige prøvevilkår så som forlænget tid til eksamen eller deltagelse i eksamen fra udlandet skal dog være modtaget senest den 30. marts for sommereksamen og 30. oktober for vintereksamen.

Medarbejderrepræsentanter 

 • Morten Kallestrup (Studieleder og studienævnsformand)

 • Michael Seeberg

 • Jaume Pinos

 • Gunnar Lind Haase Svendsen

 • Morten Skovsgaard

 Studenterrepræsentanter

 • Kenneth Skovly Larsen (næstformand)
 • Mads Emil Svold 
 • Sarah Scheer Pedersen
 • Christina Yoon Petersen
 • Lise Refstrup Østerbye Anderson

 Studienævnssekretærer

 • Charlotte von Holstein (Europæiske studier i Sønderborg)
 • Bente Nielsen (Sociologi og kulturanalyse i Esbjerg
 • Liselotte Nielsen (Journalistik i Odense)
 • Dorte Juel Petersen (Statskundskab, Samfundsfag, International Security and Law og Comparative Public Policy and Welfare Studies i Odense)

 

Dagsordener og referater

  
Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies