Menu

Tilvalg i Økologi og fysiologi

En dimittend med tilvalg i Økologi og fysiologi kan udføre basalt laboratoriearbejde i et biologisk/kemisk laboratorium, herunder arbejde sterilt med celle- og bakteriekulturer, samt forklare de grundlæggende etiske og juridiske og praktiske principper der indgår i planlægning og udførelse af eksperimentelt arbejde med forsøgsdyr.

Dimittenden kan også designe en undersøgelse og tilegne sig relevante informationer fra litteraturen til at belyse en biologisk problemstilling, samt redegøre for hvorledes organismer økologisk og fysiologisk er tilpasset det omgivende miljø i relation til biotiske og abiotiske miljøfaktorer.

Desuden kan dimittenden forklare grundtrækkene i samspillet mellem hydrografi og plankton-dynamik samt kende dominerende plante- og dyrearter i marine økosystemer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies