Menu

Studienævn for Erhvervsøkonomi - medlemmer og møder

Studienævnet er til for dig bl.a. som en garant for, at dine rettigheder som studerende overholdes. Samtidig er det studienævnet er ansvarlige for udviklingen af den erhvervsøkonomiske uddannelse i Odense og Slagelse samt at sikre kvaliteten af uddannelsens faglige indhold. 

Vi mødes ca. 1 gang om måneden for at tage stilling til indkomne sager som for eksempel:

• Udvikling af fag og uddannelser

• Dispensationsansøgninger fra studerende

• Ansøgninger om merit og dispensation

Studienævnet består af 5 undervisere og 5 studerende. VIP repræsentanterne vælges for 3 år ad gangen og studenterrepræsentanterne for 1 år. Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant, og der igennem få det bragt op på et af studienævnets møder.

Studienævnets medlemmer

Studienævnets medlemmer pr. 09.08.2016

Anna Lund Jepsen, VIP repræsentant (formand)
Ulrik Wagner, VIP repræsentant 
Jan Møller Jensen, VIP repræsentant
Mogens Nielsen, VIP repræsentant
Ole Bent Olesen, VIP repræsentant 

Michelle Mørk Hansen,studenterrepræsentant (næstformand)
Jesper Hell, studenterrepræsentant
Jacob Evald Pedersen, studenterrepræsentant
Mathias Kjeldsen, studenterrepræsentant

Sekretariat:
Mette Husum Dalstrup
Christina Raae Andersen

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du søger, kan  læse vejledningen, som du finder i menuen under punktet "Studienævnet - sådan søger du". Du er også velkommen til at kontakte de faglige vejledere.  Find deres kontaktinformation under "Faglige vejledere" i  menuen.

Hvis du har spørgsmål om en konkret sag, kan du kontakte studienævnet på email: sneodsl@sam.sdu.dk. Hvis du gerne vil tale med sekretariatet, kan du skrive dit telefonnumer i mailen og bede om at blive ringet op.

Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies