Menu

Studienævn for Erhvervsøkonomi - medlemmer og møder

Studienævnet er til for dig bl.a. som en garant for, at dine rettigheder som studerende overholdes. Samtidig er studienævnet ansvarlige for udviklingen af den erhvervsøkonomiske uddannelse på tværs af de fem campusbyer samt at sikre kvaliteten af uddannelsens faglige indhold. 

Studienævnet mødes ca. 1 gang om måneden for at tage stilling til indkomne sager som for eksempel:

  • Dispensationsansøgninger fra studerende
  • Ansøgninger om merit og dispensation
  • Udvikling af fag og uddannelser

Studienævnet består af 5 undervisere og 5 studerende. Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant, og der igennem få det bragt op på et af studienævnets møder.

Studienævnets medlemmer

Studienævnets medlemmer pr. 01.01.2017

Anna Lund Jepsen, VIP repræsentant (formand)
Kristian Philipsen, VIP repræsentant
Knud Sinding, VIP repræsentant
Nils Karl Sørensen, VIP repræsentant
Ole Bent Olesen, VIP repræsentant 

Jacob Evald Pedersen, studenterrepræsentant
Andreas Sloth Melsen, studenterrepræsentant
Katrine Koch Kristensen, studenterrepræsentant
Katrine Sofie Sievers Sig Ziska, studenterrepræsentant
Stephan Hovgaard Jensen, studenterrepræsentant

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du søger, kan  læse vejledningen, som du finder i menuen under punktet "Studienævnet - sådan søger du". Du er også velkommen til at kontakte de faglige vejledere.  Find deres kontaktinformation under "Faglige vejledere" i  menuen.

Hvis du har spørgsmål om en konkret sag, kan du kontakte studienævnet på e-mail: sne@sam.sdu.dk. Hvis du gerne vil tale med sekretariatet, kan du skrive dit telefonnummer i mailen og bede om at blive ringet op.

Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies