Menu

Usædvanlige forhold

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense anser forhold for usædvanlige hvis de

  • ikke forekommer rutinemæssigt

  • er noget, man ikke selv er herre over

  • er noget, der ikke har kunnet forudses og derfor planlagt sig ud af

Det usædvanlige forhold skal have haft afgørende betydning for, at det er nødvendigt at søge dispensation. Det vil sige, at der skal være direkte årsagssammenhæng mellem forholdet og det, der søges om. Det betyder bl.a. at forholdet skal have en tidsmæssig placering, så det har forhindret dig i at følge reglen. Det betyder, at du i din ansøgning skal gøre rede for den tidsmæssige placering. Det usædvanlige forhold skal være dokumenteret og det skal være beskrevet, hvordan forholdet forhindrer dig i at opfylde det krav, du søger dispensation fra.

Usædvanlige forhold kan fx være egen sygdom (læs mere om dette nedenfor) eller alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie . Sygdommen skal have fundet sted på et tidspunkt og været af en udstrækning, der modsvarer den dispensation, du søger om.

Udlandsophold og alle former for arbejde betragtes ikke som usædvanlige forhold. Ekstra ECTS som følge af tilmeldingskravet til nye ECTS er ikke et usædvanligt forhold. Det er heller ikke et usædvanligt forhold, at faget er svært eller at du i øvrigt klarer dig godt på uddannelsen.

Om krav om tilmelding til 30 nye ECTS hvert semester, hvis du er eliteidrætsudøver eller har funktionsnedsættelse

Hvis der er tale om funktionsnedsættelse eller at du er eliteidrætsudøver, kan studienævnet dispensere fra tilmeldingskravet, hvis du på grund af dette ikke vil være i stand til at gennemføre på normeret tid. Der skal være dokumentation for, at dette er tilfældet.

Om sygdom

Sygdom skal være dokumenteret ved en lægeerklæring. Denne skal dokumentere, at der er tale om en sygdom, der forhindrer dig i at udføre de opgaver, der er forbundet med det, der søges dispensation fra. Læs mere om sygdom i forbindelse med eksamen.

Hvis du lider af en kronisk sygdom, forventes du at kunne planlægge dig ud af de gener, denne medfører. Det er derfor kun pludseligt opstået sygdom eller sygdom, hvor du har et anfald i forbindelse med eksamen, der betragtes som et usædvanligt forhold. Hvis du har funktionsnedsættelse som forhindrer dig i at gennemføre eksamen med den almindelige eksamensform,  kan du søge om særlige prøveforhold.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies