Menu

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Fællesbestemmelser

Derudover gælder der en række fællesbestemmelser for studerende indskrevet på humanistiske uddannelser. Fællesbestemmelserne dækker over regler om  eksempelvis normalsider, bachelorprojekt og studieaktivitetskrav, som gælder alle studieretninger.

Fællesbestemmelser for de humanistiske bachelor- og kandidatuddannelser 

2016

Studieordning 2016  

2015

Studieordning 2015  

2014

Studieordning 2014  
Rettelsesblad 2014 §26a

2010

Studieordning 2010  
Rettelsesblad 2013

§§ 2, 3, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 og 24

2007

Studieordning 2007  

2005

Studieordning 2005  

2000

Studieordning 2000  
Rettelsesblad  

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies