Menu

Tilvalg i Kemi (bachelor) for naturvidenskabsstuderende - 1. sept. 2005 - 31. aug. 2009

Et tilvalg i Kemi (bachelor) for naturvidenskabsstuderende ser således ud:

Centralt fag 135 ECTS
KE502 Grundstoffernes Kemi og Fysisk Kemi 10 ECTS
KE503 Symmetri 5 ECTS
KE504 Analytisk spektroskopi 5 ECTS
KE505 Organisk Kemi 10 ECTS
KE512 Kvantekemi & Uorganisk og biouorganisk kemi 10 ECTS
ST501 Science Statistik 5 ECTS
 
ECTS i alt 180 ECTS


3. år
4. kv. Centralt fag KE512
Kvantekemi & Uorganisk og biouorganisk kemi
3. kv.
2. kv. KE503
Symmetri
1. kv. KE504
Analytisk spektroskopi

2. år
4. kv. Centralt fag KE505
Organisk Kemi
3. kv.
2. kv. KE502
Grundstoffernes Kemi og Fysisk Kemi
1. kv.

1. år
4. kv. Centralt fag ST501
Science Statistik
3. kv. Centralt fag
2. kv.
1. kv.stk. 2 Tilvalget er normeret til 45 ECTS-point.

stk. 3 Tilvalget kan ikke indgå i studieordninger hvor det centale fag er kemi.

stk. 4 Der hvor ST501 Science Statistik er anført, kan som erstatning vælges ST503 Statistik for biologer

OBS: Det er ikke muligt at tage mere end 180 ECTS point på en bacheloruddannelse. Fagelementer ud over den ordinære bacheloruddannelse skal tages under Åben Uddannelse.


Gældende fra:
1. september 2005

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies