Menu

Kompetenceprofil

En dimittend med sidefag i Biologi på kandidatniveau har:

  • kendskab til populationsbiologi og evolution
  • indsigt i prokaryoters (bakteriers og archaeas) grundlæggende biologi
  • en dyberegående indsigt i generelle økologiske teorier indenfor områderne: økosystemers struktur, funktion og udvikling, vandets kredsløb, samt stof- og energiomsætning i økosystemer, herunder kendskab til massebalancer og simple økologiske modeller
  • praktisk erfaring med at planlægge, udføre og bearbejde resultater fra et eksperimentelt feltbiologisk projekt
  • erfaring med at planlægge og udføre biologiske eksperimenter med henblik på gymnasial undervisning

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies