Menu

Uddannelsens opbygning

Vær opmærksom på at vælge det rigtige forløb
Der er forskel på, om man skal vælge sidefagsforløb efter sit optagelsesår på det centrale fag eller på sidefaget:

  • Studerende med naturvidenskabeligt centralfag skal følge sidefagsforløb efter årstallet for deres optagelse på det centrale fag. Er man eksempelvis optaget på sit centrale fag i 2014, skal man følge sidefagsforløbet for 2014, også selv om dette først påbegyndes i 2016.
  • Studerende med centralfag uden for Naturvidenskab og studerende med centralfag i Idræt & Sundhed skal følge sidefagsforløbet efter årstallet for deres optagelse på sidefaget. Er man eksempelvis optaget på sit naturvidenskabelige sidefag i 2016, skal man følge 2016-forløbet.

Anbefalede studieforløb for sidefag i biologi

Studieordninger

NB: Dette sidefag findes også på kandidatniveau.

Overgangsordninger

Under de enkelte kurser i læseplanen findes evt. overgangsordninger for det pågældende kursus. I overgangsordningerne finder du skemaer over, hvornår kurser under de gamle studieordninger udfases med oplysning om, hvornår et kursus kører sidste gang, hvornår der afholdes de sidste reeksamener, samt hvilke kurser under den nye studieordning, der er godkendt som erstatning for det gamle kursus.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies