Menu

Undervisningen

Planlægning af linje- og fællesundervisning
Hvert modul kombinerer linjeundervisning og undervisning i de fælles områder. De lærerteams som varetager undervisningen, indstiller til studienævnet hvordan den konkrete undervisningsplan udformes, og dermed hvordan fællesmoduler og linjemoduler integreres.

Undervisningen
Der undervises i en kombination af forelæsninger og gæsteforelæsninger samt arbejde med øvelser, cases og egne projekter med opgaveskrivning. Der gives også netbaseret vejledning i opgaveskrivning. En vigtig del af studiet er det selvstændige arbejde med faglitteraturen.

Undervisningen finder sted 16 mandage-tirsdage, fordelt på 3 semestre. I andet semester samles en del af undervisningen på et sommerseminar af fem dages varighed. I det fjerde og sidste semester gennemføres et weekendseminar samt vejledning i forbindelse med masterafhandlingen.

Undervisningen udbydes, undtaget sommerseminaret, som udgangspunkt i Odense. Det sker dog, at seminarer flyttes til skoler med forhold af særlig interesse for seminarets emne.

Weekendseminarerne er intensive arbejdsdøgn. Enkelte weekender indeholder en dag tilrettelagt som casestudie "i marken". Det kan være et gymnasium et sted i landet med en særlig profil, der stiller sig til rådighed for et besøg af holdene. Her hører man gymnasiets selvpræsentation, og casen udbygges ofte ved d e masterstuderendes interview af lærere og ledere.

Arbejdsindsats
Uddannelsen er tilrettelagt sådan at studierne kan kombineres med familieliv og erhvervsarbejde. Der vil naturligvis være individuelle forskelle, men som hovedregel må man som deltidsstuderende regne med at skulle afsætte i gennemsnit 15-20 timer om ugen til sine studier.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies