Menu

Reeksamen

Reeksamen

Hvis du dumper et fag, kan du deltage i reeksamen. Det er en forudsætning, at du har deltaget i den ordinære eksamen for at kunne tilmeldes reeksamen. Deltagelse betyder, at du fysisk skal have deltaget i ordinær eksamen for at være berettiget til deltagelse i reeksamen.

At være berettiget indebærer:

  • At du ikke har bestået faget.
  • At du som minimum er mødt op til ordinær mundtlig eksamen.
  • At du har deltaget i ordinær skriftlig eksamen eller har afleveret blankt (dvs. afleveret en kopi af forsiden ved skriftlig opgave/afløsningsopgave).

Tilmelding til reeksamen

Du tilmelder dig reeksamen på Studenterselvbetjeningen.

Ved sygdom

Ved sygdom efter afmeldingsfristens udløb skal du straks give besked til Eksamenskontoret. Du skal også personligt søge læge samme dag. Lægeerklæringen, der dokumenterer sygdommen, sendes omgående til Eksamenskontoret. Eksamen betragtes da som afmeldt, og vil ikke tælle som et anvendt eksamensforsøg.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies