Menu

ErhvervsPhD og reduktion af driftsomkostninger

Vattenfall Vindkraft A/S driver flere vindmølleparker, herunder Horns Rev 1, der pga. kraftig vind i Nordsøen kan producere 1½-2 gange så meget el som anlæg på land. Men store reparationer på havet kræver leje af kranskibe til typisk 1 mio. kr. om dagen, som i kombination med kraftigt og uforudsigeligt vejr bevirker, at vedligehold af anlæg på havet er meget dyrt.

Foto: Jørgen True- Der er et stort behov for at udvikle forbedrede metoder til planlægning og udførelse af vedligehold af vindkraftanlæg på havet, fortæller civilingeniør Kristian Petersen fra SDU. Kristian arbejder med dette område i et ErhvervsPhD-projekt. Projektet er defineret i et tæt samarbejde mellem Vattenfall Vindkraft A/S, forskerne Erik Skov Madsen og Arne Bilberg fra Det Tekniske Fakultet, samt TEK Innovation.

- Projektet skal sikre, at der vil blive skabt masser af ny viden og udviklet metoder, som kan føre til store besparelser. Vattenfall Vindkraft A/S sikrer sin konkurrencedygtighed ved konstant at optimere omkostningerne til drift, slutter han.

 ”Jeg har en god teoretisk ballast fra SDU. Nu arbejder jeg til gengæld på at få dyb viden om de processer, som anvendes til off-shore vedligehold. Brugbar viden fra andre brancher skal indhentes og implementeres.”
Kristian Petersen Nyuddannet civilingeniør fra SDU og nu ansat som ErhvervsPhD hos Vattenfall A/S, www.vattenfall.dk

Kontakt TEK Innovation hvis du vil vide mere om mulighederne med ErhvervsPhd

Foto: Jørgen True

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies