Menu

Tilskud til innovation og forskning

Støtte til innovation

ErhvervsPhD / InnovationsFonden  Læs mere her 
Treårigt forskningsprojekt i din virksomhed med løntilskud og adgang til universitetet viden. 

Store projekter / InnovationsFonden Læs her - eller kontakt en medarbejder
Fonden støtter fremsynede idéer med et stort potentiale og en risikoprofil, som betyder at virksomheder ikke kan påtage sig at forfølge idéerne på egen hånd.

InnoBooster / InnovationsFonden  Læs her - eller kontakt en medarbejder
Tilskud til små og mellemstore virksomheder, iværksættere eller forskere med kommercielt lovende ideer på op til 5 mio. kr. Tilskuddet anvendes til samarbejde med forsker, leje af en forsker eller ny-ansættelse af højtuddannet med løntilskud.  

GUDP - Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram  Læs her 
Større og mindre udviklingsprojekter, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet.

EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Læs mere her
Større og mindre udviklingsprojekter med fokus på nye innovative energiteknologier.

MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Læs her 
Større og mindre projekter med det formål, at udvikle og demonstrere nye og mere miljøeffektive teknologier. 

Markedsmodningsfonden Læs mere her 
Tilskud til at teste, om din prototype eller serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder, samt tilpasning af prototypen, så løsningens kommercielle muligheder på markedet styrkes

Grøn Omstillingsfond Læs mere her 
Projekter der understøtter øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser

EU-projekter - Horizon2020 - Eurostars kontakt en medarbejder
Forskellige muligheder afhængig af udviklingsbehovets karakter

Studenterprojekter kontakt en medarbejder
Studerende arbejder på din virksomheds problemstilling, kortere fokuserede projekter under vejledning af forsker fra SDU

Særlige muligheder for teknologi projekter/ ingeniører: 

Nyansættelse af ingeniør kontakt en medarbejder
Hvilken type ingeniør har din virksomhed behov for?

Ingeniørpraktik
kontakt en medarbejder
Næsten-ingeniør med nyeste viden arbejder i din virksomhed i 5 måneder

Experts in teams kontakt en medarbejder
Tværfagligt studenterprojekt med løsningsforslag

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies