Menu

ErhvervsPhD

Hvad kan SDU Erhverv hjælpe med?

SDU Erhverv er erhvervslivets indgangsdør til Syddansk Universitetet. Tag derfor kontakt til os, hvis du:
• Er du interesseret i at høre om mulighederne for at arbejde videre med din virksomheds udviklingsprojekter gennem et  ErhvervsPhD-projekt
• Gerne vil i kontakt med forskere og fagmiljøer, der arbejder inden for områder, der er relevante for din virksomhed
• Gerne vil i kontakt med potentielle kandidater til et ErhvervsPhD-samarbejde

Vi kan desuden tilbyde:
• Indgående kendskab til regler og procedurer for ordningen fastsat af Innovationsfonden
• At være jeres supportfunktion i de ikke-faglige aspekter af ansøgningsprocessen
• At tage kontakt til relevante fakulteter og institutter og sætte møder op med relevante fagmiljøer

ErhvervsPhD – forskning og forretning

ErhvervsPhD-ordningen er et forskningsbaseret samspil mellem den akademiske verden og erhvervslivet, der kan ruste virksomheder til at tackle fremtidige udfordringer.

ErhvervsPhD-ordningen henvender sig til virksomheder, der fagligt kan understøtte et 3-årigt erhvervsrettet forsknings- og uddannelsesprojekt.

Den ErhvervsPhD-studerende ansættes på fuld tid i virksomheden på almindelige funktionærbetingelser i alle tre år. Lønnen aftales mellem den ErhvervsPhD-studerende og virksomheden, men skal mindst svare til den overenskomstmæssig ph.d.-løn. 

Det er muligt for flere virksomheder at gå sammen og ansætte en færdiguddannet kandidat i fællesskab.

Arbejdsopgaver

Den studerendes arbejdsopgaver skal afspejle sammenhængen mellem virksomhedsprojektet og forskeruddannelsen. Det vil sige, at arbejdstiden fuldt ud anvendes til det ansøgte projekt og som udgangspunkt fordeles ligeligt mellem universitetet og virksomheden. Det er et krav, at den studerende over projektets 3-årige forløb samlet tilbringer ca. 50% af sin tid i virksomheden.

Formål

Formålet med ErhvervsPhD-ordningen er:

  • at uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling
  • at opbygge personlige netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og danske/udenlandske forskningsinstitutioner
  • samt at fremme dansk erhvervslivs udviklingsmuligheder.

Tilskud

Innovationsfonden giver et løntilskud til private virksomheder, som p.t. udgør 17.000 kr. pr. måned dog højst 50% af bruttolønnen.

Derudover kan virksomheden få refunderet udgifter til korte ophold i ind- og udland, længere udlandsophold, ophold ved udenlandske værtsuniversiteter samt andre udgifter til projektet.

Vejledning

Den PhD-studerende vejledes af mindst to vejledere fra hhv. Syddansk Universitet og den pågældende virksomhed, samt evt. en tredje vejleder. I særlige tilfælde kan universitetet udpege en person, der ikke er ansat på universitetet som hovedvejleder, eksempelvis fra en sektorforskningsinstitution. Den studerende ansættes med løn i virksomheden under hele ErhvervsPhD-uddannelsen, og deler sin placering imellem virksomheden og universitetet.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til ErhvervsPhD-ordningen, er du velkommen til at kontakte SDU Erhverv. Du finder vores kontaktinformationer her.

Du kan også læse mere på Innovationsfondens hjemmeside www.innovationsfonden.dk/erhvervsphd

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies