Menu

Andetårsevaluering

Efter det andet års ph.d.-studium gennemføres den sidste regelmæssige evaluering af ph.d.-forløbet. Denne evaluering danner baggrund for en vurdering af fremskridt og opnåede resultater og giver mulighed for eventuelt at justere planerne for den resterende studieperiode. Evalueringen baseres på en statusrapport fra den ph.d.-studerende og hovedvejlederen og en vejlederudtalelse fra hovedvejlederen.

Senest 24 måneder efter indskrivning på ph.d.-studiet skal den ph.d.-studerende og hovedvejlederen fremsende en statusrapport til ph.d.-skolens sekretariat. Denne rapport skal omfatte:

  • cirka ½-1 sides beskrivelse af den hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet (fremskridt, resultater, eventuelle forhindringer) og forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-perioden. - herunder en beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til ph.d.-planen.
  • en oversigt over afhandlingens forventede indhold (liste over artikler, kapitler eller lignende) med angivelse af status for de forskellige dele (publiceret, færdigskrevet, under korrektur, under udarbejdelse, under planlægning, eller lignende.)
  • oplysninger om gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteterudlandsophold og afvikling af arbejdsforpligtelse for ansatte ph.d.-studerende.
  • eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet.

Rapporten udarbejdes af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab. Det er hovedvejlederens ansvar at den indsendes rettidigt til ph.d.-skolens sekretariat. Den særlige blanket til andetårsevaluering anvendes.

Sammen med statusrapporten fremsendes en udtalelse fra hovedvejlederen med en vurdering af det hidtidige forløb og eventuelt planlagte justeringer og ændringer i forhold til ph.d.-planen, samt en vurdering af den ph.d.-studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen i henhold til ph.d.-planen. Udtalelsen skal enten bekræfte, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller redegøre for nødvendige justeringer. Den ph.d.-studerende skal have en kopi af udtalelsen, og har inden for 2 uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

Ph.d.-skolelederen skal godkende andetårsevalueringen. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende og hovedvejlederen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies