Menu

Litteratursøgning og referencehåndtering: en forudsætning for det systematiske literature review

Dato: 18. og 25. november 2013
Tid: 9.00-15.30 og 9.00-16.00
Sted: SDU, Odense, 18. november i mødelokalet Lysningen stuen og 25. november i U141
Tilmelding: Her senest 6. november 2013
ECTS: 1,5 med oplæg - 1 uden oplæg
Antal pladser: 20
Undervisere:

Jens Dam og Mette Bruus fra Syddansk Universitetsbibliotek.
Tove Faber Frandsen fra Videncentret.
Sune Vork Steffensen og Stephen Cowley fra Institut for Sprog og Kommunikation

Forberedelse til 1. kursusdag: Det forventes, at kursisterne (1) har læst de udleverede tekster om litteratursøgning m.m. og (2) har installeret programmet EndNote X6 til mac eller Endnote X7 til windows
Forberedelse til 2. kursusdag: Kursisterne skal (1) finde en oversigtsartikel (eller kapitel) inden for projektets fagfelt, og (2) udarbejde en søgestrategi for eget projekt. Kursister, der skal holde oplæg, skal i dette præsentere deres søgestrategi

FORMÅL

Kurset sigter mod at give den ph.d.-studerende de nødvendige, videnskabelige kompetencer til at udfærdige et systematisk literature review, der i større eller mindre omfang kræves i ph.d.-afhandlingen.

Kurset giver et overblik over generelle og faglige databaser, portaler og andre relevante vidensressourcer til brug i arbejdet med ph.d.-afhandlingen. Desuden gøres den ph.d.-studerende fortrolig med de værktøjer, universitetet tilbyder til monitering af ny forskning og referencehåndtering. Der fokuseres særligt på programmet EndNote X6/X7, som forventes installeret forud for kurset. Kurset er tilrettelagt på en måde, der også er udbytterig for ph.d.-studerende, der allerede bruger EndNote.

Med kurset har den ph.d.-studerende værktøjerne til at kunne placere og begrunde sin forskning inden for ’state of the art’ og dermed på et videnskabeligt grundlag at demonstrere nyhedsværdien af projektet på en måde, der lever op til internationale standarder. Formen er en kombination af forelæsning, diskussion og praktiske øvelser med udgangspunkt i den studerendes eget projekt.


INDHOLD

 • Referencehåndtering, herunder:
  • Introduktion til EndNote X6/X7, der gør den ph.d.-studerende i stand til at styre litteraturhenvisninger, og lave indholdsnoter og litteraturlister i overensstemmelse med internationale standarder.
 • Litteratursøgning, herunder:
  • Principper for litteratursøgning.
  • Principper for citationssøgning.
  • Gennemgang af faglige databaser, primært dem med relevans for humaniora.
  • Gennemgang af portaler, opslagsværker og andre søgeredskaber på internettet.
 • Det gode literature review, herunder:
  • Fra resultat til præsentation: fremstilling og formidling af oversigtsarbejder.
  • Literature review’et: forskellige formål, forskellige former.
  • Kontinuerlig opdatering af resultater inden for ens forskningsfelt.

 

LITTERATUR

Hjørland, B. Methods for evaluating information sources: An annotated catalogue. Journal of Information Science, 38(3), 258-268.

Jesson, J.K., Matheson, L. og Lacey, F.M. 2011. Doing your Literature Review – traditional and systematic techniques. Los Angeles: Sage, 9-25.

Randolph, J.R. 2009. A Guide to Writing the Dissertation Literature Review. Practical Assessment, Research & Evaluation, 14(13), 1-13.

Sigmund, P. og Wallin, J. 2006. Bibliometri som forskningsindikator?, Syddansk Universitet 1-4. Working paper

 

For de ekstra interesserede kan følgende bøger anbefales.

Petticrew and Roberts. 2005. Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. New York: John Wiley & Sons. (352 sider)

Jesson, J.K., Matheson, L. og Lacey, F.M. 2011. Doing your Literature Review – traditional and systematic techniques. Los Angeles: Sage. (175 sider)

PROGRAM 

18. november

9.00-9.15 Introduktion og formål ved Sune Vork Steffensen
9.15-11.30 Referencehåndtering og EndNote ved Jens Dam
11.30-12.15 Frokost
12.15-13.30 Litteratursøgning ved Jens Dam, Tove Faber Frandsen og Mette Bruus
13.30-13.45 Kaffepause
13.45-15.00 Litteratursøgning ved Mette Bruus
15.00-15.30 Diskussion og forberedelse til dag 2

25. november 

9.00-11.30 Søgestrategier for ph.d.-projektet - oplæg fra ph.d.-studerende (incl. kaffepause)
11.30-12.15 Workshop om EndNote - med mulighed for diskussion af både faglige og tekniske problemstillinger
12.15-13.00 Frokost
13.00-15.00 Det gode literature review ved Stephen Cowley
15.00-16.00 Eksempler på literature reviews - med udgangspunkt i de ph.d.-studerendes medbragte eksempler

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies