Menu

Indlevering

Varsling to måneder før aflevering

Af hensyn til overholdelsen af tidsfristerne for bedømmelse og forsvar varsles den ph.d.-studerende af ph.d.-skolens sekretariat om indlevering af afhandlingen senest 2 måneder før forventet indleveringstidspunkt.

Hovedvejlederudtalelse

Hovedvejlederen udarbejder en udtalelse om det samlede ph.d.-forløb, herunder om gennemførelse af ph.d.-planens enkelte dele, som skal vedlægges afhandlingen jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 14. Hovedvejlederen inddrager en eventuel medvejleder og andre vejledere i udformningen af udtalelsen. Udtalelsen skal være på engelsk.

Indlevering af afhandlingen

Ph.d.-afhandlingen skal indleveres på ph.d.-skolens sekretariat i 6 eksemplarer (7 eksemplarer for ErhvervsPhD-studerende) senest på udløbsdatoen for ph.d.-studiet. Udtalelse fra hovedvejleder, en udlånserklæring og evt. medforfattererklæringer skal vedlægges.

Den ph.d.-studerendes indskrivning ved universitetet ophører ved indlevering af ph.d.-afhandlingen.

Populærvidenskabeligt abstract

Alle ph.d.-studerende skal lave et kort populærvidenskabeligt resume af deres afhandling.

 

Resumeet skal:
- være på max 1 A4-side.
- være på journalistniveau (populærvidenskabeligt).
- laves efter at afhandlingen er afleveret og senest 3 uger før forsvaret finder sted.
- indsendes til ph.d.-skolens sekretariat på mail i word-format.
- være på dansk hvis muligt 

 

Resumeet offentliggøres på fakultetets hjemmeside.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies