Menu

Den Bibliometriske ForskningsIndikator (BFI)

Den Bibliometriske ForskningsIndikators formål er at afspejle universiteternes forskningsaktivitet. Dette gøres ved at måle antallet af publikationer. Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) belønner de forskningspublikationer, der publiceres i de mest anerkendte kanaler inden for faget. Det vil sige, at den skal tilgodese alle fagområder og deres forskellige publiceringstraditioner.

BFI blev igangsat i 2009 og er baseret på en politiske aftale om fordeling af nye basismidler til universiteterne. I 2012, hvor indikatoren er fuldt indfaset i modellen, fordeler den 25 % af de nye basismidler.

Autoritetslister

BFI baserer sig på de såkaldte autoritetslister over serier (konferenceserier, bogserier og tidsskrifter) og forlag. Listerne udarbejdes og revideres hvert år af godt og vel 350 forskere fordelt på 67 faggrupper, SDU er repræsenteret i 54 af disse faggrupper.

Faggrupperne vælger i første omgang alle de serier, som er vigtige inden for deres fagområde. I anden omgang inddeler de serierne i to niveauer: det normale niveau 1 og det høje niveau 2.

Publikationstype Niveau 1 Niveau 2

Videnskabelige monografier

(inklusiv rapporter og eksklusiv lærebøger)

5 8

Videnskabelige artikler i tidsskrifter, bogserier og konferencer

(inklusiv konferenceartikler, letters, reviewartikler; eksklusiv abstracts, editorials, kommentarer, debatindlæg, anmeldelser)

1 3

Antologibidrag/Videnskabelige artikler i antologier

(inklusiv konferenceartikler, indlednings- og afslutningskapitler, bogkapitler; eksklusiv abstracts, foredragsmanuskripter, power points, encyklopædiartikler, for- og efterord, kommentarer, redaktørarbejde)

0,5 2

Doktorafhandlinger og patenter er ikke niveauinddelte og tildeles således følgende point:

Doktorafhandlinger 5
Patenter 1

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies