Menu

Master i rehabilitering

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Undervisningen er på dansk

MASTERUDDANNELSEN ER UNDER OMSTRUKTURERING, OG DET BETYDER DESVÆRRE, AT VI IKKE OPRETTER NYT HOLD I 2016. HVORDAN MASTER I REHABILITERING UDBYDES FREMOVER, VIL BLIVE ENDELIGT FASTLAGT I LØBET AF EFTERÅRET 2016. INTERESSEREDE I UDDANNELSEN KAN HOLDE SIG LØBENDE ORIENTERET VIA DENNE SIDE.
Opdateret den 14. juni 2016

"Velkommen til en uddannelse i rehabilitering
der giver dig de nødvendige kompetencer til at 
sikre optimal og borgercentreret rehabilitering
i din daglige praksis". 
Hans Lund, studieleder

Masteruddannelsen i rehabilitering har fokus på de elementer, der er en forudsætning for at personer med et rehabiliteringsbehov genvider et selvstændigt, meningsfuldt og værdigt liv.

_____________________________________________________________________

Kvalificering til fremtidens samarbejde
Masteruddannelsen i rehabilitering byder på en palet af tilgange til udvikling af moderne rehabilitering. Gennem uddannelsens tværfaglige diskussioner og projekter, der inddrager dine egne erfaringer, kan du kvalificere dig til fremtidens samarbejde om rehabilitering på tværs af fag, institutioner og sektorer.

Helhedsorienteret og vellykket rehabiliteringsindsats
Uddannelsen bygger på integration af viden fra flere praksisområder. Til sammen giver de et videnskabeligt grundlag for en tværfaglig, helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. De ter en indsats, der har brugeren, brugerens mål og brugergruppers aktivitet og deltagelse i centrum - og som inddrager brugerens sociale liv, ægtefælle, børn, familie og venner. Som master i rehabilitering kan du medvirke til, at vellykket rehabilitering fremover fremtræder - ikke som en enkeltstående solstrålehistorie - men som koordineret, tværgående indsats med udgangspunkt i brugerens behov og hverdag.

Forskningsbaseret undervisning
Du må kende til videnskabelige teorier og metoder for at kunne evidensbasere din rehabiliteringspraksis. Al forskning har sine begrænsninger, og det er vigtigt, at du er kritisk, når nye resultater implementeres i praksis. Det er afgørende, at du lærer at formulere dine overvejelser om egen praksis og de teorier, din praksis bygger på.

__________________________________________________________

 Uddannelsen er akkrediteret - din garanti for kvalitet

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies