Menu

Program

Dag 1. Mundtlig formidling og forståelsen af ”kultur”

På efteruddannelsens første seminardag diskuterer vi den mundtlige formidlings kontekst, dvs. den forståelse af kultur og kulturformidling, som bibliotekernes formidling indskriver sig i. Denne kulturteoretiske diskussion eksemplificeres i en konkret analyse af kulturformidlingsprojektet ”Jagten gennem historien”. Formiddagen afvikles som en blanding af forelæsning, diskussion og kortere refleksionsøvelser. Efter frokost vil deltagerne blive introduceret til konkret mundtlig formidlingsteknik. Der bliver stillet en opgave, der skal forberedes i tiden frem til næste kursusdag. Forud for kursets begyndelse forbereder deltagerne hver især en kort selvpræsentation.

 

Dag 2. Mundtlig formidling i det nye bibliotek

Vi fortsætter udviklingen af mundtlig formidling på biblioteket ved at diskutere, hvilken institutionel ramme formidlingen er en del af. På baggrund af teorier om New Institutionalism diskuterer vi, hvordan bibliotekets rolle kan gentænkes – og om der er grænser for, hvad biblioteket skal skabe deltagelse og formidling omkring. De teoretiske diskussioner sættes ind i en konkret ramme i en fortsat analyse af ”Jagten gennem historien”. Efter frokost fortsætter de praktiske øvelser i mundtlig formidling.

 

Dag 3. Skriftlig formidling på de sociale medier: Facebook

Vi påbegynder efteruddannelsens andet tema ved at diskutere bibliotekernes nye skriftlige formidlingsopgaver, og hvordan vi kan forstå den skriftlige formidlings betydning i dag. Vi sætter særligt fokus på skriftlig formidling på de sociale medier. Hvordan kan vi formidle viden på sociale medier? På baggrund af skriftlige formidlingsbegreber analyserer vi Golden Days’ Facebookside og den skriftlige formidling på Facebook. Efter frokost introduceres deltagerne til skriftlig formidling i praksis, og deltagerne stilles en opgave, der skal forberedes til næste kursusdag.

 

Dag 4. Skriftlig formidling på de sociale medier – med fokus på billeder.

Vi afslutter efteruddannelsens tema om skriftlig formidling med et særligt fokus på billedernes betydning på de sociale medier. Vi diskuterer den skriftlige formidling og billedernes betydning på Golden Days’ Facebookside og Instagram. Hvordan adskiller de to sociale medier sig, og hvordan kan vi bruge dem i formidlingen af viden i det nye bibliotek? Efter frokost afslutter deltagerne de konkrete skriftlige formidlingsøvelser. Vi diskuterer afslutningsvist de vigtigste temaer, der er blevet diskuteret i efteruddannelsen, og hvilken betydning de har for den fortsatte udvikling af mundtlig og skriftlig formidling på biblioteket.

Kursuslitteratur udleveres eller samles i et digitalt kompendium forud for kursusstart.
Som hjemmearbejde forudsættes gennemlæsning af tekster svarende til ca. 400 normalsider – nærmere angivelser følger. Der vil desuden skulle afsættes tid til mindre hjemmeopgaver mellem hver kursusgang.

Forbehold for ændringer

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies