Menu

Mundtlig og skriftlig kulturformidling i teori og praksis

Bibliotekernes rolle i samfundet har ændret sig fra grundlæggende at fungere som vidensinstitutioner til kultur- og oplevelsesinstitutioner. Brugerne efterspørger ikke blot bøger og viden, som bibliotekarerne skal have kompetencer til at formidle. Nye medie- og kulturvaner betyder, at bibliotekerne i stigende grad skal tilbyde udadvendte aktiviteter i form af tværinstitutionelle samarbejder, digitale tilbud og borgerinddragelse – generelt flere og forskellige aktiviteter både inden for og uden for institutionernes rammer. Mange biblioteksansatte har dermed brug for at få styrket bl.a. mundtlige og skriftlige formidlingskompetencer – og det inden for netop bibliotekernes kulturelle kontekst. Derfor tilbyder Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber, et efteruddannelsesforløb for biblioteksansatte, hvor vi vil gentænke skriftlig og mundtlig formidling på biblioteket. Efteruddannelsen er karakteriseret ved kulturteoretiske diskussioner, analyser og praktiske øvelser med henblik på at udvikle både deltagernes forståelse for og praktisering af mundtlig og skriftlig formidling.

 

Adgangskrav og forudsætninger

Kurset er et skræddersyet forløb og retter sig mod ansatte med en uddannelsesbaggrund på mindst BA-niveau og en vis praktisk erfaring med kulturformidling.

 

Omfang

Da der er tale om et skræddersyet forløb uden specifikke adgangskrav, tilskrives der ikke ECTS-point. Der udstedes et kursusbevis for deltagelse.

 

Underviser

Hjørdis Brandrup Kortbek, Syddansk Universitet  (kursusansvarlig)
Hanna Liv Møller, Sceneinstruktør (gæsteunderviser 1. og 2. seminardag)
Astrid Sperling, Kulturformidler hos Golden Days (gæsteunderviser 3. og 4. seminardag)

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies