Menu

Undervisere

De 3 moduler ledes af erfarne undervisere, der har bred forsknings- og undervisningsmæssig erfaring.

Gunnar Haase Lind Svendsen

Professor ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU, antropolog, ph.d. i kulturhi-storie, uddannelsesansvarlig for bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse. Han udfører forsknings- og konsulentopgaver for Erhvervs- og Vækstministeriet. Gunnar har skrevet adskillige bøger på dansk og engelsk, samt mange artikler til danske og internationale tidsskrifter. Herudover har han skrevet over 30 kronikker til landsdækkende aviser. Han er især kendt for sit arbejde omkring folkelige bevægelser, social kapital og tillid.
Kontaktdata og mere om Gunnars forskning.

Annette Michelsen La Cour

Lektor ved Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi, SDU, ph.d. i Idrætssociologi og Kultur-sociologi, uddannelsesansvarlig for kandidatstudiet i Cultural Sociology. Annette arbejder og forsker bl.a. i sociale og kulturelle fællesskaber, marginalisering, idræt og krop.
Kontaktdata og mere om Annettes forskning.

Eva Ladekjær Larsen

Lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, ph.d. i sundhedsvidenskab og mag. art. i antropologi. Hun underviser i kandidatuddannelsen i Fol-kesundhedsvidenskab på SDU og ved Instituttets uddannelsessamarbejde med Princess Noura University, Saudi Arabien,. Hendes forskningsinteresser omhandler primært forebyggelse af arbejdsmarkedseksklusion og sundhedsfremme i boligområder og andre sociale nærmiljøer.
Kontaktdata og mere om Evas forskning.

Øvrige undervisere

Endvidere underviser Martin Lindhardt, lektor på Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, på modulerne (læs mere om Martins forskning), samt Mehmet Ümit Necef, lektor på Center for Mellemøststudier (læs mere om Mehmets forskning).

Derudover holder et antal gæsteforelæsere oplæg på uddannelsen, herunder:

 • Lektor Kirstine Sinclair, Center for Mellemøststudier, SDU. 
 • Cand.soc.anth. Maria Zennaro, Mellemøst-specialist med flere ophold i Syrien bag sig.
 • Ph.d.–studerende Jonas Felbo-Kolding, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Københavns Universitet. Jonas arbejder på ph.d. projektet ”Sociale netværks betydning for arbejdsmigranters integration”. Projektet omhandler øst- og centraleuropæiske arbejdsmigranters integration i det danske samfund generelt og specifikt på arbejdsmarkedet. Formålet med projektet er at komme nærmere en forståelse af, hvilken rolle sociale netværk spiller i forhold til arbejdsmigranters tilknytning og succes på arbejdsmarkedet. Projektet hviler metodisk på en kom-bination af registerdata for arbejdsmigranters historik i Danmark og en spørgeskemaundersøgelse blandt polske og rumænske arbejdsmigranter bosat i Danmark.
 • Integrationskonsulent Preben Astrup, Danmarks Idrætsforbund (DIF). Preben rådgiver foreninger, specialforbund, kommuner, ministerier og andre interessenter, der arbejder med socialt udsatte og integration af nydanskere i foreningslivet. Preben er en del af DIF get2Sport og tilknyttet Public Affairs.
 • Lektor, ph.d. Mimi Petersen, Metropol. Mimi har i mange år beskæftiget sig med socialt arbejde, herunder forskning om børn og unges livsvilkår. Hun har særligt beskæftiget sig med flygtningebørns evne til at klare sig, samt med børns rettigheder både nationalt og internationalt.
 • Biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift, initiativtager til møder mellem kirke og flygtninge på Fyn.
 • Lektor, ph.d. Maria Kristiansen, Københavns Universitet. Maria er involveret i sundhedstjeneste-forskning indenfor integrerede patientforløb, patientinddragelse, psykosociale behov, rehabilitering, lighed i adgang til, og udbytte af, sundhedsvæsenets tilbud for forskellige befolkningsgrupper. Her-udover har hun arbejdet med komplekse interventioner i sundhedsvæsenet samt lokalsamfund. Fokusområder omfatter migration/etnicitet, aldring og social position.
 • Professor og overlæge Morten Sodemann, Indvandrermedicinsk klinik, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital. Læs mere om Mortens forskning.
 • Lektor Dorthe Nielsen, Tværkulturel Sygepleje og Indvandrermedicin på Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital og Center for Global Sundhed, Syddansk Universitet og på Sundhedsuddannelsernes forskningscenter ved University College Lillebælt.
  Læs mere om Indvandrermedicinsk Klinik.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies