Menu

Undervisere

 

Mads Bruun Ingstrup

Mads Bruun Ingstrup er ansat ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU, hvor han er ekspert i regional udvikling, erhvervsfremme og virksomhedssamarbejde.

Til dagligt forsker Mads i klynger og regionale netværk, herunder deres udvikling og faciliteringen heraf. Han er én af landets førende eksperter på det område og bidrager løbende med viden og analyser til danske kommuner, regioner og klyngeorganisationer.

Mads er ph.d. fra Syddansk Universitet og har været tilknyttet Handelshøjskolen i Stockholm, Islands Universitet og Berns Universitet i kortere perioder.

 

Majbritt Rostgaard Evald

Majbritt Rostgaard Evald er ph.d. og lektor i intraprenørskab og organisation ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU. I sin forskning fokuserer hun på, hvordan private virksomheder kan organisere sig og skabe værdi strategisk og finansielt ved at dyrke intraprenørskab og indgå i åbne tilgange til innovation. Fx via udviklingen af inkubatormiljøer, nye innovative datterselskaber og spin-offs eller via engagement i offentlig privat innovation (OPI).

For tiden er Majbritt projektleder på to større OPI-programmer, henholdsvis Syddansk OPI-pulje og OPI Living Design Lab. Her bidrager hun sammen med et tværfagligt forskerteam og en række eksterne partnere til, at private virksomheder i samskabelse med offentlige organisationer og aktører udvikler nytænkende velfærdsløsninger, der efterfølgende kan implementeres og kommercialiseres.

 

Poul Rind Christensen

Poul Rind Christensen er professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU. Han har en postgraduate forskeruddannelse i regional udvikling og planlægning fra International Institute of Social Studies, der ligger i den hollandske by Haag.

Poul har mange års erfaring fra forskning, rådgivning og undervisning i regional erhvervsudvikling. Omdrejningspunktet har været den rolle mindre virksomheder og iværksættere spiller for den lokale og regionale erhvervsdynamik, og han har gennemført en række studier af mindre virksomheders og klyngers internationalisering og regionale forankring.

Gennem sin karriere har Poul blandt andet bidraget til betænkningsarbejde, en række sagkyndige udredninger om lokal og regional erhvervsfremme og været engageret i erhvervspolitisk strategiarbejde i såvel kommunalt som regionalt regi. Han har netop afsluttet et større projekt om danske underleverandørers innovative potentiale.


 

Flere undervisere vil løbende blive føjet til programmet 

                                               
 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies