Menu

Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser til HD 2. del:

- HD 1. del - ingen suppleringskrav
- Finansbachelor - ingen suppleringskrav
- Finansøkonom – ingen suppleringskrav

- Akademimerkonom i International handel og Markedsføring – bemærk evt. suppleringskrav, klik her
- Akademimerkonom i Økonomi og Ressourcestyring – bemærk evt. suppleringskrav, klik her
- Akademimerkonom i Finansiel Rådgivning – bemærk evt. suppleringskrav, klik her
- Business Controller/Finansiel Controller - bemærk evt. suppleringskrav, klik her
- Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser – med evt. suppleringskrav, klik her
- Jordbrugsteknologiuddannelser - med suppleringskrav, klik her
- Markedsføringsøkonom – bemærk evt. suppleringskrav, klik her
- Professionsbachelor i Jordbrugsvidenskab - med suppleringskrav, klik her

Øvrige uddannelser – adgangsmulighed vil ske efter individuel vurdering

Ansøgningsskemaer

 

Erhvervserfaring:

Udover en adgangsgivende eksamen skal du også have minimum to års relevant erhvervserfaring, enten to år på fuld tid eller for eksempel fire år på deltid. Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen. Erhvervserfaringen skal dokumenteres via arbejdsgivererklæring fra din nuværende arbejdsgiver (se ansøgningsskemaet) eller i form af en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, årsopgørelse, lønsedler eller lignende.

Skema – erhvervserfaring

 

Dispensation fra optagelseskravene

Hvis du ikke lever op til adgangskravene, men mener at have en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund, kan du søge dispensation for adgangskravene. Bemærk dog, at det ikke er muligt at søge dispensation for kravene om 2 års relevant erhvervserfaring og danskkundskaber, da disse krav er ministerielt fastlagte.

I vurderingen af din ansøgning lægger vi særligt vægt på, at du har erhvervet:

  • Erhvervsøkonomiske kompetencer svarende til HD 1. del
  • Kompetencer i Erhvervsøkonomisk Metode og projektarbejde svarende til HD 1. del
  • Basale færdigheder i Samfundsøkonomi og Erhvervsret
  • Basale færdigheder i Dataanalyse herunder viden om usikkerhedsbegrebets betydning i økonomi

I ansøgningen om dispensation er det vigtigt at du dokumenterer dine faglige kompetencer, f.eks. gennem fagbeskrivelser og litteraturlister.

Ansøgning om dispensation for adgangskrav 
 

Fritagelse for fag på HD 2. del i Organisation og ledelse

Du kan søge om fritagelse for fag (merit), hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.

Når Syddansk Universitet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til din HD-uddannelse, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der er afgørende for, om der kan gives merit.

Ansøgning om merit

 Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, skal sendes til Studienævnet for HD på Syddansk Universitet eller til HD-sekretariatet – og senest 1 måned før der afholdes prøve i pågældende fag.

Måtte du efterfølgende fortryde en bevilget fritagelse for fag på uddannelsen, kan du trække denne tilbage. I så fald skal du skriftlig kontakte Studienævnet - og senest 1 uge før der afholdes prøve i det pågældende fag.
 

Realkompetencevurdering:

Hvis du gennem din erhvervskarriere mener at have erhvervet kompetencer der kan modsvare f.eks. adgangskravene til HD 2. del og/eller flere fag på en HD-uddannelse, kan du søge om at blive realkompetencevurderet. Du kan læse om realkompetencevurdering her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies