Menu

Hvad er uniTEST?

uniTEST

Om uniTEST

Hvis du søger optagelse i kvote 2 skal du forvente, at du skal deltage i en uniTEST.

Alle ansøgere bliver indkaldt til uniTEST, hvis de opfylder adgangskravene.

Testen består af mellem 95 og 150 spørgsmål afhængigt af, hvilken uddannelse du søger om optagelse på.

uniTEST tester dig ikke for specifik viden inden for særlige fagområder. Den viden, der er nødvendig for at svare fornuftigt på opgaverne, vil fremgå af prøvens spørgsmål. Det er derfor ikke en test, du kan forberede dig på.

uniTEST afvikles på dansk. Det er tilladt at medbringe en tosproget ordbog, men ikke nudansk ordbog, fremmedordbog eller lommeregner.

Spørgsmålene

Testen rummer flere typer spørgsmål:

Alt afhængig af hvilken uddannelse du har søgt, så vil testen bestå af spørgsmål inden for 3 - 5 af disse områder:

Evnen til kritisk tænkning
Denne del af testen handler om generelt at kunne analysere, argumentere og træffe beslutninger, på baggrund af de informationer spørgsmålene stiller til rådighed. Kritisk tænkning er relevant inden for alle universitetsområder.

Evnen til kvantitativ tænkning
Denne del af testen handler om at løse problemer og håndtere informationer i spørgsmål, der indeholder alment forståelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark, tekst og grafer. 

Sproglig og kulturel forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå meningen med en tekst og vurdere de sociale og kulturelle sammenhænge, som teksten er et udtryk for.

Mellemmenneskelig forståelse
Denne del af testen handler om at kunne forstå menneskers følelser i bestemte situationer, om at kunne aflæse sociale interaktioner mellem mennesker og om at kunne lægge en strategi for god kommunikation med andre mennesker.

Evnen til videnskabelig tænkning
Denne del af testen handler om at kunne forstå og drage logiske konklusioner ved at identificere relevante fakta, vurdere informationer og pege på manglende oplysninger, samt om at anvende en videnskabelig tilgang i problemløsningen.

Se eksempler på spørgsmål

Eksempler på spørgsmål (åbner som pdf-fil)

Praktisk info
Dato

uniTEST finder sted den 7. og 8. april 2018, du skal dog kun til uniTEST én af dagene

Du bør afsætte en ½ dag til at deltage i uniTEST.

Afhængigt af hvilket studie du søger om optagelse på, kan optagelsesprøven bestå af flere elementer som gør, at du skal møde op på flere forskellige datoer. Der vil komme nærmere info om de øvrige elementer og datoer til optagelsesprøven på denne side i løbet af efteråret 2017.

Sted

Hvis du er i Danmark når uniTEST afholdes, skal du deltage ved personligt fremmøde på en af SDU’s campusser.

Er du i udlandet vil du kunne deltage i uniTEST via fjernovervågning. Der gælder særlig betingelser for at kunne deltage i uniTEST fra udlandet. Disse betingelser vil blive oplyst på denne side i løbet af efteråret 2017.

Vigtigt!: Du skal medbringe egen computer til uniTEST. SDU udleverer ikke IT-udstyr til uniTEST.

Ved påvist snyd

Såfremt en person snyder eller forsøger på at snyde under optagelsestesten, eller såfremt en person medvirker til snyd, vil personen blive indberettet til rektor, og, såfremt mistanken kan begrundes, sanktioneret i forhold til ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved SDU”.

Stillingtagen til hvorvidt der er tale om snyd, og sanktionsniveauet såfremt dette er tilfældet, vil bero på en konkret stillingtagen i den aktuelle sag.

I værste tilfælde vil personen, der har snydt, blive permanent bortvist fra universitet.

Dette upåagtet, at vedkommende ikke har været indskrevet på universitetet tidligere. I tilfælde hvor kriminelle forhold gør sig gældende vil universitet politianmelde sagen.

Snyd foreligger når ansøgeren bl.a.:
1) Plagierer
2) Forfalsker
3) Fortier
4) Vildleder om egen indsats eller resultater
5) Indgår i ikke-tilladte samarbejder
6) Modtager hjælp under testen eller hjælper andre
7) Uretmæssigt har forudgående kendskab til testen
8) Afgiver urigtige fremmødeoplysninger
9) Forsøger at omgå, deaktivere eller på anden vis hindre hensigten med universitetets anvendelse af elektroniske overvågningsprogrammer

Sprogversion - Dansk/engelsk

uniTEST afvikles i dansk sprogversion, medmindre du har søgt ind på en engelsksproget uddannelse.

Hvis du har søgt ind på en engelsksproget uddannelse, vil du få testen på engelsk.

Hvis du har søgt ind på både en dansk og engelsksproget uddannelse, har du mulighed for selv at vælge hvilken sprogversion du ønsker.

Særlige prøvevilkår

Er du ordblindhed/dyslektiker eller har en fysisk funktionsnedsættelse, skal du senest den 15. marts kl. 12:00 gøre optagelsen på SDU opmærksom på din dispensationsansøgning om, at deltage i prøven på særlige prøvevilkår.

I din dispensationsansøgning skal du angive, hvilke særlige prøveformer du søger om at anvende til prøven fx:

  • ekstra tid
  • it-rygsæk
  • computer
  • andet hjælpemiddel

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget).

Bemærk, søger du om optagelse til en uddannelse med andre prøver i optagelses-/adgangsprøven i kvote 2, og også ønsker at søge om dispensation i disse, skal du gøre opmærksom på det i din dispensationsansøgning.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies