Menu

Sådan søger du

Kvote 1 og kvote 2

Ønsker du at søge om optagelse på en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, er det en god idé, at du undersøger reglerne for kvote 1 og 2, så du ved, hvilken kvote du skal søge om optagelse i.

Læs om kvote 1 og 2 ved SDU her.

Læs på Uddannelses Guidens hjemmeside om Den Koordinerede Tilmelding (KOT) her.

Adgangskrav

For at kunne søge om optagelse på SDU, skal du opfylde universitetets adgangskrav.

Læs om adgangskrav ved SDU her. 

Læs om de enkelte uddannelsers adgangskrav her.

Ansøgning om optagelse

Sådan søger du fra den 1. februar

Læs også pixibogen "Sådan kommer du ind" (åbner som PDF)

Søg fra den 1. februar

Sender du din ansøgning mellem den 1. februar og inden den 15. marts kl. 12:00, bliver din ansøgning både vurderet i kvote 1 og kvote 2 forudsat, at du opfylder betingelserne.

Har du sendt din ansøgning inden den 15. marts kl. 12:00, men ønsker at ansøgningen udelukkende skal vurderes i kvote 1, sender du blot en henvendelse til optag@sdu.dk.

Sender du din ansøgning efter den 15. marts kl. 12:00 og inden den 5. juli kl. 12:00, bliver din ansøgning udelukkende vurderet i kvote 1.

Her søger du

Ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt fra den 1. februar, og det er kun muligt at søge digitalt på www.optagelse.dk, hvor du søger ved hjælp af NemID.

Det er også på www.optagelse.dk, at du skal uploade alle relevante bilag til din ansøgning.

OBS.: Bilag til ansøgningen skal være uploadet inden ansøgningsfristen.

Har du ikke NemID er det en god idé at bestille et i god tid inden ansøgningsfristen, da det kan tage nogle uger inden, du modtager det. Søger du uden NemID, skal du udskrive og underskrive den følgeskrivelse, der kommer, efter du har godkendt ansøgningen på www.optagelse.dk og sende den til optag@sdu.dk eller adressen:

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
Att.: Optagelsen, KOT

SDU skal have modtaget følgeskrivelsen inden den 15. marts kl. 12:00.

7 punkter til din ansøgning på

www.optagelse.dk

Det er vigtigt, at du giver SDU alle oplysningerne og uploader og tilknytter alle de relevante bilag til din ansøgning, for at den kan blive vurderet.

1. Bilag

Upload bilag og tilknyt dem til hvert uddannelsesønske. Her er eksempler på relevante bilag:

2. Supplering

Oplys om du er i gang med at supplerer og i hvilke/-t fag og niveau/-er og hvornår du afslutter suppleringen:

 • Afslutter du før den 5. juli.
 • Eller afslutter du din supplering efter den 5. juli, men inden studiestart.

3. Sommer- eller vinterstart

Oplys om du ønsker at påbegynde dit studie til sommer (september) eller vinter (februar), hvis du søger ind på Klinisk biomekanik eller Medicin.

4. Standby

Oplys om du ønsker en standby plads. Læs mere om standby i punktet længere nede på denne side.

5. Tidligere uddannelser

Du har pligt til at oplyse hvilke uddannelser du evt. tidligere har været indskrevet på og hvor samt:

 • hvor mange ECTS point du evt. har bestået, og om du stadig er indskrevet på uddannelsen.
 • om du har afsluttet uddannelsen.
 • om du tidligere har været indskrevet på den uddannelse du søger optagelse på.

6. Dispensation

Oplys om du søger dispensation. Læs mere om dispensationer her.

7. Kontroller dine oplysninger, når du har sendt din ansøgning:

 • Tjek om oplysningerne er korrekte på den kvittering du modtager fra www.optagelse.dk

Pas på din kvittering. Den kan ikke fremskaffes på ny, hvis du mister den.

 • Tjek dine oplysninger på SDUs selvbetjening.

Læs mere om selvbetjeningen i afsnittet herunder: ”Når du har sendt din ansøgning”

Når du har sendt din ansøgning

Al kommunikation vedr. din ansøgning foregår digitalt via Optag SDU, som vi anbefaler, at du jævnligt besøger, efter din ansøgning er sendt.

Det er en fordel, at oplyse dit telefonnummer i ansøgningsskemaet, for så kan vi sende dig en SMS, når der er nyt om din ansøgning.

Du kan logge dig på med NemID eller det brugernavn og password, som du modtager per mail, kort efter ansøgningsfristen, som for kvote 2 er den 15. marts kl. 12:00.

Optag SDU kan du:

 • Følge status på din ansøgning
 • Se vigtige beskeder. Der vil blandt andet stå, hvis der mangler bilag til din ansøgning.
 • Modtage indkaldelse, hvis du skal til optagelses-/adgangsprøven i kvote 2. Det er også her du kan se resultatet

Du kan ændre prioriteringen af dine studievalg frem til 5. juli kl. 12:00, uanset om du har søgt om optagelse i kvote 2 eller kvote 1. Du laver omprioriteringen af dine ansøgninger på www.optagelse.dk

Svar på din ansøgning

Du får endeligt svar på din ansøgning den 28. juli 2017.

Husk at bekræfte din studieplads senest den 6. august. Du mister din studieplads, hvis du ikke bekræfter inden fristen.

Standby og tilsagn

Før du søger en standbyplads kan du overveje:

 • Ønsker du at begynde på en uddannelse allerede i år, eller er du villig til at vente til næste år?
 • Ønsker du at stå standby indtil 15. august?
 • Hvis du får en standbyplads, bliver du ikke optaget på en lavere prioriteret uddannelse, hvor du måske ellers ville have fået tilbudt en studieplads.

Om standbyplads

Hvis ansøgere, der i første omgang er tilbudt en studieplads, siger "nej tak", tilbyder universitetet studiepladserne til ansøgere, som har søgt standby. Det er kun en lille gruppe, der får tilbudt standby.

Får tilbudt en studieplads i standby perioden

Hvis du får tilbudt en standbyplads 28. juli, bliver du placeret på en venteliste og kan frem til og med 15. august samme år få tilbudt en studieplads med studiestart 1. september.

For ansøgere med en standbyplads til Klinisk biomekanik og Medicin kan det også være til studiestart 1. februar året efter.

Får tilbudt en studieplads i standby perioden og siger nej til pladsen

Bliver du tilbudt en studieplads i standby-perioden, dvs. senest 15. august, men siger "nej tak" til pladsen, mister du din plads og får ikke ændret din standbyplads til et tilsagn. Det vil sige, at du må søge optagelse igen året efter på almindelig vis.

Fra standbyplads til tilsagn

Har du søgt og fået en standbyplads 28. juli, men ikke bliver tilbudt en studieplads med start 1. september inden standby periodens ophør 15. august, ændres standbypladsen til et tilsagn om optagelse på samme uddannelse året efter.

Tilsagnet gælder til den søgte uddannelse og kun til optagelse året efter og du skal opfylde alle adgangskrav til uddannelsen. Du skal stadig huske at sende en ny ansøgning året efter via www.optagelse.dk og markere feltet "Jeg har tilsagn".

Der er mulighed for, at universitetet tilbyder ansøgere med standbyplads en studieplads efter standbyperiodens udløb dvs. mellem 16. august og 1. september. Hvis det er tilfældet, kan man selv beslutte om man vil tage imod pladsen og starte på uddannelsen samme år, eller om man hellere vil konvertere tilbuddet til et tilsagn om optagelse året efter.

Bemærk, at du kun kan søge standby, hvis du samtidig søger om optagelse. Du kan altså ikke reservere en studieplads til året efter.

Tidligere optaget på samme uddannelse

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, som du søger ind på eller søger om genindskrivning på, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler:

Har universitetet udmeldt dig:

Søger du optagelse eller genindskrivning på en uddannelse, som universitetet har udmeldt dig fra, kan du som udgangspunkt ikke optages igen. Dette gælder også, hvis du var optaget på et andet universitet.

Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra reglen.

Har du selv meldt dig ud af uddannelsen:

Hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal der gå mindst 5 måneder, før du kan optages igen. Dvs. at du skal have meldt dig ud inden den 1. april, for at kunne starte på uddannelsen igen den 1. september.

Har du bestået 1. studieår?

Har du bestået det første studieår (60 ECTS) på uddannelsen (nyeste studieordning), skal du ikke søge optagelse via www.optagelse.dk, men derimod søge om genindskrivning.

Husk at upload et eksamensudskrift fra uddannelsen med alle forsøg sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Tidligere afsluttet uddannelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Har du allerede gennemført eller er du i gang med en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse, som du afslutter inden studiestart 1. september (eller inden 1. februar ved vinterstart til Medicin eller Klinisk biomekanik), skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan blive optaget på den uddannelse, som du ønsker at søge ind på.

Der er netop blevet vedtaget ny lov, der begrænser adgangen til at tage anden uddannelse. Du kan læse mere om loven på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Begrænsningen betyder, at ansøgere, som tidligere har gennemført eller som afslutter en dansk bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse inden studiestart 1. september (eller inden 1. februar ved vinterstart til Medicin eller Klinisk biomekanik), først har mulighed for at blive optaget på ny bacheloruddannelse, når der mindst er gået 6 år, siden den oprindelige uddannelse er afsluttet.

Begrænsningen betyder

 • Professionsbachelorer og akademiske bachelorer og andre med en mellemlang videregående uddannelse ikke kan starte på en ny bacheloruddannelse, uanset typen.
 • Kandidater ikke kan starte på en erhvervsakademiuddannelse, en ny bacheloruddannelse (uanset typen) eller en ny kandidatuddannelse.
 • Har du allerede enten en dansk kandidatuddannelse, bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller dansk uddannelse på tilsvarende niveau, kan du ikke optages på endnu en bacheloruddannelse med mindre du søger optagelse på en af de uddannelser, der optræder på den såkaldte positivliste.
 • Begrænsningen af dobbeltuddannelse gælder kun danske uddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse. Har du en uddannelse fra udlandet, eller har du taget din uddannelse som deltidsuddannelse (betalingsuddannelse) gælder begrænsning ikke, og du kan godt søge optagelse på endnu en bacheloruddannelse.
 • Den tidligere såkaldte kandidatreglen gælder ikke længere, men er erstattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse. Dette betyder, at du har mulighed for at søge optagelse på en ny bacheloruddannelse, hvis din kandidatuddannelse er mindst 6 år gammel, eller hvis du opfylder et af de andre kriterier for dispensation.

Standby og tilsagn

hvis du har tilsagn om optagelse i 2017

Hvis du ved sommeroptagelsen 2016 fik tildelt en standbyplads og efterfølgende fik tilsagn om optagelse ved sommeroptagelsen 2017, kan du bevare dette tilsagn. Dette uanset om du allerede har gennemført en videregående uddannelse på samme eller højere niveau.

Positivlisten

Du kan godt søge optagelse på en af de uddannelser, der fremgår af listen over uddannelser med særligt arbejdsmarkedsbehov, uanset hvilke uddannelser du tidligere har afsluttet.

På Syddansk Universitet vil disse uddannelser i 2017 og 2018 være:

Professionsbacheloruddannelse (diplomingeniør)

 • Elektrisk energiteknologi

Bacheloruddannelser og Kandidatuddannelser

 • Datalogi (bachelor)
 • Datalogi (kandidat)
 • Matematik (bachelor)
 • Matematik, (kandidat)
 • Matematik-økonomi (bachelor)
 • Matematik-økonomi (kandidat)

Kandidatuddannelser

 • Revision (cand.merc.aud.)

Mulighed for dispensation

Du kan søge dispensation, hvis:

 • du kan dokumentere, at du pga. helbredsmæssige forhold ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet
 • den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den søgte uddannelse
 • den gennemførte uddannelse er væsentligt ændret eller bortfaldet

Læs mere om dispensation for dobbeltuddannelse og se hvad din ansøgning om dispensation skal indeholde.

Grønlandsk særordning

Du kan optages via den grønlandske særordning, hvis du:

 1. har et gennemsnit på mindst 6,0 (8,0 på den gamle karakterskala) på din adgangsgivende eksamen og
 2. opfylder de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse og
 3. opfylder tilknytningskravet til Grønland

I forhold til journalistik er du kun garanteret deltagelse i den skriftlige optagelsesprøve.

Du søger om optagelse via www.optagelse.dk og vedlægger relevant dokumentation inden 15. marts kl. 12:00.

Læs mere på www.sunngu.gl og Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Bemærk, du kan kun benytte dig af særordningen én gang.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Søg i god tid, hvis du er ordblind eller er fysisk eller psykisk udfordret i studiesammenhæng.

Du kan søge om Specialpædagogisk støtte (SPS), som hjælp til at gennemføre dit studie på lige vis med andre studerende.

Læs mere om Specialpædagogisk støtte (SPS) her.

Meritordning/særlig bachelorforløb

Sammen med erhvervsakademierne har vi udviklet en række studieforløb, så du kan supplere din akademiuddannelse op til en bacheloruddannelse.

Du tilegner dig en selvstændig erhvervskompetence og adgangsbilletten til de kandidatuddannelser, der ligger i naturlig forlængelse af bacheloruddannelserne.

Har du fået lyst til at lære mere?

Regelgrundlag og klagevejledning

Regelgrundlag og klagevejledning

Alle afgørelser vedr. optagelse på en bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse på SDU via KOT er truffet i henhold til reglerne om optagelse, som de er fastlagt i de relevante adgangsbekendtgørelser:

Bacheloruddannelserne:

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne, BEK nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørelsen).

Diplomingeniøruddannelserne og professionsbacheloruddannelsen:

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, BEK nr. 107 af 27. januar 2017

Hvis du mener, universitetet har begået en fejl

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du mener, at vi har begået en fejl, eller der er tale om en misforståelse, så vi kan undersøge sagen og evt. rette fejlen hurtigst muligt. Kontakt Optagelsen.

Hvis du vil klage over universitetets afgørelse

Du har mulighed for at klage over en afgørelse truffet af universitetet, hvis du enten får afslag på optagelse, eller hvis din dispensationsansøgning ikke bliver helt imødekommet.

Du kan klage over retlige forhold, hvilket vil sige om universitetet har behandlet din sag efter forvaltningslovens regler og de regler, der gælder for optagelse på universitetet.

Du kan derimod ikke klage over universitetets skøn eller faglige vurdering.

Ønsker du at klage, skal du gøre det senest to uger fra den dato, du modtog afgørelsen. Du skal sende din klage til bachelor-klager@sdu.dk. Herefter vil du modtage en udtalelse fra universitetet, som du får lejlighed til at kommentere, inden universitetet sender udtalelsen med dine kommentarer til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

 Brug 3 minutter på at se vores film om at søge om optagelse i kvote 2:

Søg ind nu

Send din ansøgning om optagelse via www.optagelse.dk nu

Send ansøgning

Kontakt os

Vi står klar til at hjælpe dig, hvad end du er sikker på dit studievalg eller godt kunne bruge et par gode råd.

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies