Menu

EFFICACY - Et effektivt colorektalt kræftscreeningsprogram baseret på helt nye endoskopiske kapsler med dobbelt-funktion

Baggrund

Colorektal kræft (CRC) er den anden mest almindelige årsag til dødsfald pga. kræft i verden. CRC kan i vid udstrækning undgås ved at fjerne forstadier til kræft derfor spiller en tidlig screening og opdagelse en afgørende rolle i reduktionen af dødelighedsraten.

Antallet af polypper og deres størrelse er vigtige selvstændige risikofaktorer for udviklingen af CRC. Udfordringen er, at kun få personer i farezonen screenes grundigt og sikkert for indikatorpolypper pga. selve screeningsmetoderne (traditionel endoskopi), som ikke er tiltrækkelig diagnostisk nøjagtig og som volder mange patient store gener.

Projektets formål

Det overordnede mål med ”EFFICACY” er at gentænke det nuværende screeningsprogram ved at introducere kolonkapsel endoskopi (CCE) til screening. Formålet er at forbedre screeningens nøjagtighed og reducere komplikationsraten.

Projektet ønsker at udvikle en ny intelligent dobbelt-funktionskamerapille med ”narrow band” (NBI) og hvidt lysbilleddannelse (WLI). Vi vil gøre brug af maskinelle indlæringsalgoritmer til at opdage og karakterisere polyppe, når kamerapillen er undervejs.

De eksisterende kamerapiller er ikke optimale til den slags screening, da de mangler funktioner som ”narrow band” billeddannelse og de kan ikke ”intelligent” karakterisere polyppens størrelse og histologiske egenskaber.

Endvidere har den høje pris på den nuværende kamerapille ført til, at der kun er sket langsomme fremskridt i den kliniske gennemprøvning pga. få forsøg med begrænset værdi.

 

Projektets outcome

  • Udvikling af en ny dual-mode white-light (WLI) og narrow‐band billeddannelse (NBI) kamerapille (CCE), der har flere funktioner end den nuværende kamerapille på markedet.
  • Fremlægge klinisk dokumentation for fordelene ved den nye screeningsmetode
  • Forberede de nye produkter til markedet
  •  Afprøve og igangsætte organisatoriske omlægninger, hvor CRC-screening vil ændre ”service delivery” modellen og reducere hospitalsudgifterne betydeligt.

Kontakt

Arbejdspakkeleder: Esmaeil S. Nadimi, Lektor, Mærsk Mc­‐Kinney Møller Institutet.

Partnere

Gunnar Baatrup, Professor, Klinisk Institut

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies