Menu

Sønderborg Kommune – flere studerende giver god synergieffekt

Rekruttering

En central del af succesen med at tiltrække studerende var det oplæg, som Ruben Lindberg, trivsels- og sundhedskonsulent fra Sønderborg Kommune, holdt på uddannelsen International Virksomhedskommunikation. Her fortalte han om mulige problemstillinger for Netværkssekretariatet*. Desuden har en virksomhedskonsulent fra SDU Erhverv virket som inspirator og vejledende sparringspartner i forhold til ansættelsen af de studerende fra Syddansk Universitet.

Studiegrupper giver god synergieffekt

Netværkssekretariatet har både haft praktik- og projektsamarbejde med studerende. Begge typer har været sat i studiegrupper sammen, og det har ifølge Mia Jauernik, leder af Netværkssekretariatet, givet en rigtig god synergieffekt. Samtidig lærer de studerende at arbejde i teams, hvilket de kan bruge senere hen i deres karriere, påpeger hun.

”Det konkrete arbejde og den nye viden, der er kommet ud af de studerendes projekter, har været meget brugbar for kommunen. Den viden og de resurser, der er blevet investeret i samarbejdet, er altså givet godt ud,” understreger Mia Jauernik.

De studerende har eksempelvis løst opgaver, hvor de skulle afdække trivslen og fritidsaktiviteterne hos 16 unge fra boligområderne. I andre opgaver så de studerende nærmere på, hvordan udsatte boligområder præsenteres i pressen, eller de undersøgte brugen af stereotyper, når man taler om og til personer fra udsatte boligområder (ofte personer med anden etnisk baggrund en dansk). De studerende har også undersøgt, hvordan Sønderborg Kommune kommunikerer med borgerne.

Forventningsafstemning

Som virksomhed har man tit nogle bestemte forestillinger om, hvilke opgaver man ønsker løst, men hvis man tør være åben over for de studerendes ideer, kan helt nye muligheder åbne sig for virksomheden.

Mia Jauernik
leder af Netværkssekretariatet
Inden man indgår et samarbejde, er det vigtigt, at begge parter afstemmer deres forventninger, således at den studerende ved, hvad virksomheden forventer – og omvendt.

”Som virksomhed har man tit nogle bestemte forestillinger om, hvilke opgaver man ønsker løst, men hvis man tør være åben over for de studerendes ideer, kan helt nye muligheder åbne sig for virksomheden,” fortæller Mia Jauernik. ”Men det kræver også, at virksomheden er omstillingsparat,” tilføjer hun.

Indtil videre har samarbejdet i Mia Jauerniks afdeling kun været med studerende fra International Virksomhedskommunikation. Det kan dog sagtens tænkes, at samarbejdet udbredes til andre studieretninger. Under alle omstændigheder vil samarbejdet med studerende helt klart fortsætte. ”Der er i princippet et ubegrænset antal pladser – jo flere praktikanter, jo flere studiegrupper”, slutter Mia Jauernik.

Efter det er blevet muligt for offentlige virksomheder at ansætte en ErhvervsPhD’er, overvejer Sønderborg Kommune også denne mulighed.

* ”Netværkssekretariatet for Sundhed og trivsel i boligområderne” er et fireårigt samarbejdsprojekt mellem Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune om at styrke trivsel og image i fem boligområder i Sønderborg. Projektet er tværfagligt og samarbejdet breder sig derfor over flere forvaltninger for derigennem at skabe en helhedsorienteret indsats. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies