Menu

Beskæftigelsen blandt ældre europæere

Pensionsalderen varierer kraftigt i Europa. Helbredet synes at betyde mindre i denne forbindelse, end hvad man almindeligvis har troet, hvorimod forskelle i folkepension og det sociale sikkerhedsnet har større betydning. Arbejdsgivere og arbejdstagere har særlig fordel af førtidspension i lande som Østrig og Frankrig, hvor førtidspension fremmes ved økonomisk støtte. Som et resultat heraf, findes der en stor ”ubrugt” arbejdskapacitet i lande som Østrig, Italien og Frankrig, hvor mange sunde, ældre personer ikke er en del af arbejdsstyrken.

Beskæftigelsen som 50+ årig
Figur 1: Beskæftigelsen som 50+-årig

Resultaterne fra ”50+ i Europa” viser også, hvor vigtig arbejdsglæden er. Tilfredse medarbejdere arbejder længere. Personligt ansvar og faglig anerkendelse er med til at fremme udsættelse af pensionstidspunktet. Dårlige arbejdsforhold derimod er ofte forbundet med helbredsproblemer og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Arbejdskvalitet er stærkt associeret med trivsel/velvære: Lav arbejdskvalitet går hånd i hånd med dårligt helbred og depression.

50+ i Europa
 

  • Forekomst af høj kvalitet i arbejde/på arbejdsplads
  • Forekomst af middel kvalitet i arbejde /på arbejdsplads
  • Forekomst af lav kvalitet i arbejde/på arbejdsplads

Næsten alle ældre borgere i Europa får folkepension. Mere end halvdelen af dem supplerer denne pension med andre former for indtægt i deres pensionisttilværelse. Især lande som Sverige og Holland supplerer med en arbejdsmarkedspension (næsten to tredjedele af pensionisterne). I de fleste øvrige lande udgør arbejdsmarkedspensionen en betydelig mindre del af pensionisternes husstandsindkomst i forhold til folkepensionen. En endnu mindre del af indkomsten kommer fra private opsparinger, herunder livsforsikringer, hvor Sverige har den højeste andel af pensionister, næsten 20 %, der supplerer med sådanne private tillægsydelser. I modsætning hertil er dette tal kun 10 % i gennemsnit for hele Europa. Pensionsydelserne er mindst for de lavest uddannede – og især hvis man trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet.

50+ i Europa
Gunstige arbejdsforhold støtter en senere tilbagetræden.

Frivilligt arbejde

Ældre borgere påtager sig meget frivilligt arbejde i Europa. I alt yder omkring 10 procent af alle europæere over 50 år ubetalt frivilligt arbejde. I Nordeuropa er en betydeligt større andel af ældre mennesker involveret i frivilligt arbejde end i Sydeuropa (se graf), således mere end 20 procent i Holland og færre end fire procent i Spanien og Grækenland. To tredjedele af deltagerne svarede, at grunden til at de påtog sig frivilligt arbejde var, at de ønskede at gøre noget nyttigt i deres alderdom. 

Men helbredet spiller en stor rolle i denne sammenhæng, og ældre borgere med svigtende helbred er mindre tilbøjelige til at påtage sig frivilligt arbejde end andre på samme alder, som føler sig friske og raske.

Deltagelse i frivilligt arbejde

Figur 3: Deltagelse i frivilligt arbejde

Læs mere her: (på engelsk)

- Differences in welfare systems clearly affect the distribution and the age pattern of labour force participation and retirement. As a result, there is a large unused labour capacity in some countries. See Work and Retirement.pdf

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies