Menu

Holdninger til voldtægt

Omgivelsernes holdning til voldtægt kan være af stor betydning for et voldtægtsoffer. Negative eller ambivalente følelser og holdninger vil i mange tilfælde tvinge ofre til at skulle passe på sig selv og holde op med at tale om overgrebet. Møder voldtægtsofret negative holdninger vil det i mange tilfælde være med til at fastholde og forstærke det oprindelige traume.  

Holdninger til voldtægtsofre v/ Ask Elklit 

Ved hjælp af hjemmesiden www.voldtaegt.dk undersøger professor Ask Elklit holdninger fra Videnscenter for Psykotraumatologi  til voldtægtofre. Følgende resultater stammer fra en analyse foretaget i 2002, som blev sammenlignet med resultaterne fra udenlandske undersøgelser. Det anvendte skema hedder Attitudes towards Rape Victims og består af 25 spørgsmål, der drejer sig om bebrejdelse af ofrene, ofrenes modstand, troværdighed, nedgørelse, ansvarlighed, bagatellisering og ’om de havde fortjent det’.

I 2002 havde 312 personer deltaget i undersøgelsen. 78% var kvinder og 22% mænd.  Alderen varierede fra 9 til 57 år; gennemsnittet var 20½ år.  19% var yngre end 14 år; 32% var 15-16 år; 22% mellem 17 og 24 år og 23% var mellem 25-57 år.

Undersøgelsen viste, at: 

  • Mænd havde mindre positive holdninger til voldtægtsofre end kvinder havde på 24 ud af 25 spørgsmål.
  • Jo ældre man bliver og jo mere uddannelse man har, desto mere positive holdninger havde man overfor voldtægtsofre.
  • Desuden viste undersøgelsen, at hvis man selv har erfaringer med voldtægt, alvorlige ulykker eller har mistet en nærstående, så er det forbundet med mere positive holdninger til voldtægtsofre. 

I en sammenligning med to udenlandske undersøgelser viste det sig, at holdningerne til voldtægtsofre var mere positiv i Danmark og i USA end de var i Singapore. Amerikanske kvindelige studerende var den gruppe, som havde de mest positive holdninger til voldtægtsofre.

Kilde:

  • Elklit, A.: Holdninger til voldtægtsofre. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2002, 27-28. Elklit, A.: Attitudes Toward Rape Victims. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 3, 2002 (1), 73-83.


Undersøgelse af holdninger til voldtægt og voldtægtsofre i Danmark v/ Rikke Holm Bramsen

Dette projekt havde til hensigt at afdække de voldtægtsholdninger, som er med til at influere folks accept af seksuelle overgreb, på baggrund af særlige karakteristika ved voldtægten. Projektet dækkede over to undersøgelser, hvoraf det første var et prævalens- og interventionsstudie, rettet imod folkeskoleelever i 9. klasse. Anden undersøgelse, som blev iværksat i 2008, omhandlede involverede faggruppers håndtering af og holdninger til voldtægtsofre.

Undersøgelsen viste, at:

Kilde:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies