Menu

Voldtægt

"Det føles som om, at jeg ligeså godt kan lægge mig ned og dø. For jeg har mistet alt. Jeg er bange for at være alene hjemme. Jeg er bange for at nogen skriver, at det er min skyld. Jeg går i frygten om at det sker igen, jeg vil ikke have sex med min kæreste, eller at drenge overhovedet giver mig et knus. Jeg vil bare være alene". (16-årigt voldtægtsoffer, Cyberhus.dk)

 

På temasiden omkring voldtægt kan du læse om, hvad voldtægt er samt hvordan voldtægt er relateret til posttraumatisk stress syndrom (PTSD). Du vil kunne læse om forskellige holdninger til voldtægt og blive klogere på emner som f.eks. hvorfor nogle vælger ikke at anmelde voldtægt. Her kommer du til at kunne orientere dig i den nyeste forskning og projekter omkring voldtægt , dets konsekvenser, dets sammenhænge med andre faktorer og omkring muligheder for behandling. Derudover vil du få links til yderligere litteratur omkring voldtægt samt til hvor man kan få hjælp, hvis man er blevet voldtaget eller kender nogle, der er blevet det. Ydermere vil du kunne læse nyheder fra det danske og internationale samfund relateret til voldtægt. 

Voldtægt er stærkt traumatiserende

Desværre bærer nogle kvinder og mænd på den smertefulde hemmelighed i årevis og forsøger at glemme overgrebet i håb om at de kan lægge det bag sig. Men ofte dukker påtrængende glimt og tanker om overgrebet op, det er svært at sove, nogle får angstanfald og overvældes af håbløshed. 

 Såvel danske som udenlandske undersøgelser konkluderer samstemmende, at voldtægt er en stærkt traumatiserende hændelse. En undersøgelse  af 25 kvinder fra Center for Voldtægtsofre i Århus viste, at:

  • To uger efter voldtægten opfyldte hele 72 % kriterierne for diagnosen Akut Stressforstyrrelse (ASD), der er kendetegnet ved uvirkelighedsfølelser, genoplevelser, undgåelse og forøget vagtsomhed
  • 27 andre kvinder blev undersøgt 3 måneder efter overgrebet
  • 56 % af disse kvinder der blev under søgt 3 måneder efter opfyldte kriterierne for diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), og hele 33 % manglede kun ét symptom for at få diagnosen 

To store amerikanske studier har set på forekomsten af posttraumatisk stress (PTSD) og hvilke traumer, som oftest fører til udviklingen af denne lidelse. Undersøgelserne fandt, at:

  • Blandt såvel mænd som kvinder, var voldtægt den traumatiske oplevelse, som oftest førte til udviklingen af PTSD. 

  • 32 % af de, som havde eller havde haft PTSD i løbet af deres liv, havde været udsat for fuldbyrdet voldtægt.

  •  31 % af de, som havde eller havde haft PTSD i løbet af deres liv, havde været udsat for andre typer seksuelle overgreb.

Kilder

  • Elklit, A., Magnusdóttir,M og Knudsen, M. (2003) Efter en voldtægt - hvordan klarer danske voldtægtsofre sig? Psykolognyt 57 (21)
  • Barlow, H. (2008). Clinical Handbook of Psychological Disorders. 
Litteratur omkring voldtægt

Her kan du få hjælp til at finde litteratur omkring voldtægt og dets psykosociale konsekvenser.

Find litteratur

Nyheder omkring voldtægt

Her kan du læse omkring nyheder fra danske og internationale medier relateret til voldtægt

Læs nyheder

Hvor kan jeg/andre få hjælp?

Her kan du se, hvor du eller andre, der har oplevet at blive voldtaget, kan få hjælp

Find hjælp og støtte

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies