Menu

EUNAD

 

Hvad er EUNAD?:
EUNAD: European Network for Psychosocial Crisis Management er et EU-projekt med formål at udvikle og implementere standardiserede retningslinjer ift. førstehjælp og krisebehandling til handicappede borgere, der har været udsat for en katastrofe eller terror.

Der er endnu ikke lavet nogle standardiserede europæiske retningslinjer ift. førstehjælp og krisebehandling til døve, blinde eller andre former for handicappede efter en katastrofe eller terror. Dette er baggrunden for, at  Videnscenter for Psykotraumatologi samarbejder med kollegaer fra Norge, Tyskland, Tjekkiet og Østrig for at udvikle og implementere disse.

Beskæftigelsesområder:
EUNAD beskæftiger sig med flere former for handicappede, heriblandt døve, blinde, fysisk hæmmede og udviklingshæmmede. EUNAD vil udforme anbefalingerne gennem:

  • Netværksdannelse med handicappede og fagpersoner inden for feltet
  • Interviews med handicappede
  • Ekspertmøder
  • Lokale og internationale workshops
  • Oprettelse af nationale arbejdsgrupper
  • Træningsprogrammer til fagpersoner

Igangværende projekter:

Videnscenter for Psykotraumatologi er på nuværende tidspunkt i gang med at etablere et forskningsprojekt vedrørende de problemer bevægelseshæmmede oplever, når de bliver indblandet i en ulykke eller kommer til skade. Vi er i gang med at undersøge, hvilke erfaringer kørestolsbrugere har med at klare vanskelige og truende situationer, og hvilke tanker, de gør sig om de nuværende hjælpemuligheder. Ydermere forventes der at finde relevante oplysninger til professionelt personale, så de kan yde den bedste hjælp i tilfælde af større ulykker. Projektet er påbegyndt i 2016 og forventes afsluttet i 2017.

 

Tidligere projekter:

Det første EUNAD-projekt fandt sted i 2013-2014. Blandt de danske deltagere var døve personer; tegnsprogstolke; læger og sygeplejersker fra døveteamet i psykiatrien; forskere, der var specialiseret indenfor psykotraumatologi, førstehjælp og krisebehandling; krisepsykologer, psykoterapeuter, falckreddere og Rigspolitiet. Det blev kortlagt, hvilke erfaringer de forskellige faggrupper havde med førstehjælp og krisebehandling til døve i katastrofer, ulykker eller kriser. Endvidere fremkom der nye, spændende overvejelser om de fremtidige anbefalinger til fagfolk, der arbejder med den målgruppe. Disse forventes at blive integreret i de endelige retningslinjer, som vil blive udmøntet på EU-plan.

Resultater:
På baggrund af interviews med døve og hørehæmmede, forskningslitteratur, erfaringer og viden fra andre projektlande, nåede arbejdsgruppen frem til en række anbefalinger. Et udsnit af anbefalinger og materialer til redningfolk og behandlere kan findes her.

Andet relevant litteratur:

Jeppesen, T., Skøt, L. & Elklit, A. (2015). Hjælp til døve og svært hørehæmmede i krisesituationer – nye retningslinjer. Redderen, 38 (1)

 

Skøt, L., Jeppesen, T., Mellentin, A.I. & Elklit, A. (2016) Accesibility of medical and psychosocial services following disasters and other traumatic events: Experiences of Deaf and hard-of-hearing individuals in Denmark. Disability and Rehabilitation. DOI: 10.1080/096638288.2016.1236154

 

Opdateringer vedr. projektet vil løbende blive tilføjet denne side. 

 

Kontakt:

Ønsker du at vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Helene Sophia Selsbæk eller projektleder Ask Elklit,
Videnscenter for Psykotraumatologi.

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies