Menu

Computeraritmetik og talsystemer

Forskning i dette område omfatter arkitekturer og algoritmer til implementation af specialiserede og/eller beregningstunge opgaver, samt de underliggende talsystemer og talrepræsentationer til understøttelse heraf. Der er mange anvendelser hvor beregningstunge algoritmer skal udføres under realtidskrav, eksempelvis indenfor digital signalbehandling og kryptering. Redundante talrepræsentationer kan her være essentielle for opnåelse af den nødvendige hastighed, dette gælder både i de sædvanlige radix repræsentationer som i specialiserede talsystemer.

Grundlaget for forskningen er teoretiske analyser af sådanne algoritmer og repræsentationer, men det er også væsentligt at overveje mulighederne for udnyttelse af parallelisme i den tilgængelige teknologi. Det ultimative mål er i almindelighed design af algoritmer med henblik på realisation i VLSI, men aktuelt indgår denne teknologi ikke i aktiviteterne. Derimod er FPGA teknologi til rådighed for eksperimenter med prototype hardware implementationer, med i princippet de samme muligheder for parallelisme som i VLSI teknologien.

I forlængelse af et mangeårigt arbejde med repræsentationer af rationale tal baseret på kædebrøker, og tilhørende aritmetik realiseret ved Euklids algoritme, er der fortsatte aktiviteter omkring helt fundamentale spørgsmål omkring redundante radix repræsentationer. Teoretiske betingelser for konstant-tids radix og ciffermængde konverteringer er belyst, med anvendelser indenfor hurtig addition og multiplikation. Tilsvarende er hurtige redundante addere med henblik på multi-operand addition analyseret, idet de er vist teoretisk ækvivalens indenfor en klasse af sådanne addere, uafhængigt af den anvendte cifferkodning. Behovet for ekstra mest-betydende cifre i sådanne redundante repræsentationer er ligeledes undersøgt. Algoritmer for division og kvadratrodsberegninger samt argumentreduktion for beregning af standardfunktioner er indgået i forskningen på det seneste.

Forskningen i disse emner foregår i et internationalt netværk, men specielt med grupper i Dallas, USA samt i Lyon og Montpellier, Frankrig.

Videnskabelige medarbejdere
Peter Kornerup

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies