Menu

Kurser for Vikarer

Datoerne for kommende kurser offentliggøres 2. april 2017.

Nedenstående beskrivelse er om et særligt tilrettelagt vikarkursus fra januar 2017:

Kurset er tilrettelagt for vikarer, der har ca. ½ års erfaring, og kurset udbygger deltagernes undervisningskompetencer ved at være praksisorienteret og give konkrete redskaber til den daglige undervisning, vejledning og hverdag på en gymnasial uddannelsesinstitution samt specifikt ved at kvalificere deltagerne mhp. prøver og eksamen.

Kurset har til formål at kvalificere kursusdeltagernes undervisning og vejledningspraksis samt specifikt at kvalificere deres arbejde som bedømmere ved eksamen og prøver. Kurset ligger tæt op ad deltagernes hverdag og giver handlemuligheder, begrunder de didaktiske valg og giver nye perspektiver på deltagernes arbejde som gymnasielærer og kollega på en uddannelsesinstitution.

Med udgangspunkt i didaktisk teori og deltagernes erfaringer vil kurset binde pædagogiske teorier og praksis sammen. Der bliver lagt vægt på høj deltageraktivitet, og kursets arbejdsformer er en blanding af korte oplæg, individuelle såvel som fælles refleksioner, øvelser og case-arbejde. Deltagerne skal bl.a. arbejde aktivt med egne undervisningssekvenser, og det giver således mulighed for at etablere samarbejde med fagkolleger på andre gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Der vil være et begrænset materiale, som forventes læst inden kursets start, lige som deltagerne skal medbringe eget undervisningsmateriale, som de planlægger at bruge i undervisningen i forlængelse af kurset. Derved kommer kurset til at ligge tæt op ad deltagernes hverdag og giver samtidig nye perspektiver til denne.

Kurset vil fokusere på temaerne: Elevtyper, planlægning af undervisning, undervisningsdifferentiering, formativ og summativ evaluering, eksamensforberedelse. Derudover kan andre temaer inddrages afhængigt af kursisternes ønsker. Kurset tilrettelægges med deltageraktivering og veksler mellem oplæg, øvelser og diskussioner.  

Kursusdeltagerne bedes medbringe undervisningsmateriale, som der skal arbejdes med i forlængelse af kurset, samt foreløbige undervisningsbeskrivelser i ét af de fag, der afsluttes med eksamen (eller årsprøve) sommer 2017. Oplys dine fagkombinationer ved tilmelding samt de(t) fag, du medbringer materiale til.    

Indhold:

Kurset er et 2-dages internatkursus, hvor deltagerne arbejder med pædagogiske og didaktiske problemstillinger, som knytter an til deltagernes erfaringer fra praksis:

  • Planlægning af lektion og forløb
  • Arbejds- og organisationsformer
  • Elev- og kursisttyper
  • Klasse- og læringsledelse
  • Målsætninger
  • Formativ evaluering, summativ evaluering
  • Eksamen og prøver: tilrettelæggelse og gennemførelse, gode råd
  • Underviser på en gymnasial uddannelse

Kursets er tilrettelagt ud fra et induktivt princip og vil derfor bære præg af en høj grad af deltageraktivitet koblet med korte oplæg. Deltagerne kommer i løbet af de to dage gennem forskellige øvelser, som er lige til at tage med hjem i eget klasserum, ligesom der løbende vil blive arbejdet med det medbragte materiale.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies