Menu

Ny uddannelseschef for teoretisk pædagogikum

Anne Vibeke Vennerstrøm er ny uddannelseschef for teoretisk pædagogikum for lærere ved de gymnasiale uddannelser i Danmark

Anne Vibeke Vennerstrøm skal som ny uddannelseschef stå i spidsen for teoretisk pædagogikum ved Syddansk Universitet. Teoretisk pædagogikum varetages af Syddansk Universitet i et samarbejde med Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. 

 

Baggrund

Anne Vibeke Vennerstrøm er uddannet cand.mag. i dansk og religion fra Syddansk Universitet og har herudover en master i retorik og formidling fra Aarhus Universitet.

 

Anne Vibeke kommer fra en stilling som pædagogisk leder ved Midtsjællands Gymnasium, hvor hun de sidste par år har varetaget den pædagogiske udvikling. Hun har desuden en alsidig erfaring inden for ungdomsuddannelserne som underviser ved bl.a. Nyborg Gymnasium, teoretisk pædagogikum samt med forskellige former for kursustilrettelæggelse for gymnasielærere.

 

Teoretisk pædagogikum nu og med den nye gymnasiereform

Anne Vibeke ser det som en af de vigtigste opgaver at understøtte den udvikling, som teoretisk pædagogikum har gennemgået de seneste to år. Her er sammenhængen mellem teoretisk og praktisk pædagogikum styrket blandt andet ved, at kandidaterne arbejder med cases fra deres egen praksis gennem aktionslæring. Ifølge kandidaternes evalueringer har vi nu en rigtig stærk uddannelse, som giver tydelig mening for kandidaterne, og den udvikling skal vi naturligvis fortsætte, siger Anne Vibeke. Dette sker blandt andet gennem kompetenceudvikling af underviserne ved teoretisk pædagogikum og de fagdidaktiske kurser, så de er opdaterede med den nyeste forskning i ungdomsuddannelserne, undervisning og unges trivsel og motivation for læring. Helt central i gymnasiereformen er netop fokusset på trivsel og motivation, almendannelse og tværfagligt samarbejde samt karriere og kompetence. Disse nøgleord indgår allerede nu i pædagogikumuddannelsen, men reformen vil naturligvis komme til at betyde meget for, hvordan vi i fremtiden tænker og udvikler undervisning og for, hvordan uddannelsen til gymnasielærer skal se ud. Det er også et arbejde, jeg virkelig glæder mig til at deltage i, siger Anne Vibeke. 

 

Samarbejde og netværk

En ting er imidlertid, hvad reformaftalen rammesætter, men mindst ligeså vigtigt er blandt andre undervisernes syn på, hvad den gode uddannelse til gymnasielærer er. Det er dem, der har erfaringen både fra undervisningen på teoretiske pædagogikum og fra deres hverdagspraksis på skolerne, og den erfaring skal jeg naturligvis tage højde for, siger Anne Vibeke. Hun glæder sig desuden til at samarbejde med

UVM – herunder fagkonsulenter, skolerne – herunder kursusledere og vejledere samt  Pædagogikumforeningen, lederforeningerne, GL, Djøf og Ida og andre eksterne parter.

 

Anne Vibeke Vennerstrøm tiltræder stillingen som uddannelseschef den 1. november 2016

Tilbage til aktuelt
Anne Vibeke Vennerstrøm
Teoretisk pædagogikum

Læs mere her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies