Menu

Ph.d.-projekter

Anders Stig Christensen 
Demokratiundervisning med brug af digitale læremidler i samfundsfag i folkeskolen

Andreas Immanuel Graae
Dronens imaginære: Litterære og kulturelle erfaringer af fjernstyret krig /The Drone Imaginary: Literary and Cultural Experiences of Remote Warfare

Andreas Lenander Ægidius
Immaterielle musikformater i krydsfeltet mellem fil- og streambaseret musikbrug

Anne-Marie Tyrol Beck 
Stilladsering af samarbejder i energirigtigt byggeri

Camilla Bruun Eriksen 
 Populærkulturelle fortællinger om den tykke krop

Camilla Hansen 
Titel kommer snarest

Celia Ekelund Simonsen 
Titel kommer snarest

Christina Holm Poulsen 
Inklusion - muligheder og begrænsninger for deltagelse belyst gennem et børneperspektiv

Dea Schou
Krig, krop og kunst – fremtidsvisioner om kroppen i tysk billedkunst, litteratur og film i lyset af 1. Verdenskrig

Dominique Routhier
Kybernetik, kunst og emancipation – Spørgsmålet om teknikken i den situationistiske tradition

Helle Hovgaard Jørgensen
Medielegekultur i folkeskolens yngste klasser. New media literacy mellem et legekulturelt børneperspektiv og et skolekulturelt voksenperspektiv

Henriette Klitnæs
Æstetiske positioner og processer i dagtilbud – om deltagelseskultur, børneperspektiver og samarbejde mellem pædagoger og kunstnere i børnehaver 

Iben Engelhardt Andersen
Tragic Teenagers: Law's Spectacles and Literary Adolescence 

Jesper Lundsfryd Rasmussen 
Mytologi, konstruktion og erkendelse : et studie af F. W. J. Schellings naturfilosofi i lyset af det antropocæne 

Johanne Gormsen Schmidt 
Uanselighedens kunst. En litterær strategi i dansk samtidslitteratur?

Kamilla Jensen Husen 
Dannelsesforestillinger i dansk (populær)litteratur 1950-2010

Kathrine Bolt Rasmussen 
Selvinstitutionalisering, generobring eller modstand fra neden? Alternativ modstandspraksis på Det Fri Universitet i København og i den progressive kunstinstitution 

Katrine Meldgaard Jørgensen
Food, fat and fame: an investigation of food and eating in popular cultural texts about the contemporary ‘obesity

Kristian Møller Jørgensen
The mediatised intimacies of gay men using hook-up apps

Loa Ingeborg Bjerre
Elevers fortidsmøde i folkeskolens historiefag

Lucie Duggan
This song will teach young Men to wooe, And shew young Maidens what to do : Identifying gender patterns in the ballad traditions of early modern Scotland and England

Maja Lucas Nilesen 
Intensitet som skønlitterært vurderingskriterium - en teoretisk og empirisk undersøgelse.

Maria Mortensen
Smerte ontologi. En kulturanalytisk case baseret undersøgelse af smerte som viden og væren.

Maria Pia Petersen
Elevers brug af fleremediale/ multimodale læremidler i folkeskolens tyskundervisning til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence

Marlene Karlsson Markussen
Reading for the space - narratological and material inquiries into the spaces of Virginia Woolf and Georges Perec

Matilde Lykkebo Petersen
Ægdonation. En sanseetnografisk undersøgelse af ægdonorpraksisser i Danmark

Michael Karlsson Pedersen 
Der lyrische Stoff: Poetik und Ontologie bei Max Kommerell, Emil Staiger und Karl Krolow (1930-1960)

Nadja Marie Mariager 
Muligheder for inddragelse af neurovidenskab i gymnasiedidaktik

Niels Glæsner Mandøe
Fusion som strategi, mulighed og udfordring

Peder Holm Pedersen 
Titel kommer snarest

Rikke Olafson 
Digitale medier i samspil: Unges italesættelser af digital mediebrug på tværs af kontekster på et kulturhistorisk museum

Rolf Hvidtfelt Larsen 
Scientific crossbreeding – a philosophical analysis of interdisciplinary science

Sofie Korsgaard Stobberup
Iscenesættelse og autenticitet i litterær kulturarv: Skabelse, oplevelse og ikonicitet.

Stig Toke Gissel 
Scaffolding second graders’ reading of unfamiliar text with a digital learning material that supports and strengthens students’ decoding while students are reading for meaning

Søren Mads Mau 
Krisens ideologi. En filosofisk analyse af begrebet krise og dets politiske brug i Europa 2008-2015

Søren Nygaard Drejer
Skriftlighed i overgang mellem gymnasium og universitet. Et sociokulturelt, longitudinalt studie af elevers og studerendes transition mellem to uddannelseskontekster.

Thyge Tegtmejer
Inklusion og skolereform: Støtte til børn med koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder

Tina Anette Madsen
Faaborg Museum - Periodemuseet som sted for atmosfære og nærvær. Formidling af et Gesamtkunstwerk

Tine Brøndum 
Kulturelle fortællinger om selv og (lærer)identitet

Tine Sommer
Transgressive Motherhood in American Middlebrow Fiction, 1920-1950

Torsten Bøgh Thomsen 
New materialism og litteraturkritik

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies