Menu

Centre

H.C. Andersen Centret
H.C. Andersen Centret bedriver forskning på højeste internationale niveau, og det er målet at udvikle nye litteratur-, kultur- samt formidlingsvidenskabelige tilgange til H.C. Andersen og til Andersens samlede kunstnerværk. H.C. Andersen Center danner hjemsted for samarbejder med internationale og danske forskere, kulturformidlere samt andre relevante og seriøse aktører på området. 

SDU Universitetspædagogik
SDU Universitetspædagogik (SDU-UP) skal i samspil med fakulteterne og relevante enheder medvirke til forbedring af kvaliteten af undervisning, læring og prøveformer, herunder e-læring og digitale eksamener, ved Syddansk Universitet (SDU). Dette opnås gennem universitetspædagogikum og andre pædagogiske kurser og workshops, der udbydes af enheden og er åbne for alle undervisere på SDU. Enheden tilbyder desuden individuel- eller gruppevejledning til undervisere, der er interesserede i at udvikle deres undervisnings- og evalueringsaktiviteter. Anvendelse af e-læring er et særligt fokusområde. SDU Universitetspædagogik beskæftiger sig med forskning i og udvikling og dokumentation af universitetspædagogisk praksis samt formidling heraf via eksempelvis videnskabelige artikler nationalt og internationalt.

Center for Interdisciplinær Forskning og Udvikling
SDU CIFU samler Institut for Kulturvidenskabers projektsamarbejder med eksterne institutioner. Centret er interdisciplinært, fordi det er optaget af gensidig inspiration mellem forskning og universitetseksterne institutioner med henblik på at styrke både forskningsbaseret praksis og praksisinformeret forskning. Samtidig er det interdisciplinært, fordi det er repræsenteret ved og rækker ud til instituttets veletablerede forskningsmiljøer inden for fagområderne filosofi, kulturstudier, litteratur, medievidenskab og uddannelsesvidenskab.

Center for Forskning i Skoleudvikling
Centret er blevet dannet på baggrund af en erkendelse af, at der er behov for at skabe en stærkere organisatorisk ramme om instituttets indsats i forhold til sammenkædningen af forskning og udvikling. Sigtet med CFS er at skabe en ramme for praksisorienteret og praksiskvalificerende forskning, hvor samarbejdsrelationerne mellem forskere og praktikere bygger på ligeværdighed på baggrund af forskellighed. Et klart formål for centrets aktiviteter er på denne baggrund at gøre aktionsanalytisk forskning og andre former for forskning i tilknytning til udviklingsarbejde til et centralt omdrejningspunkt for CFS’s aktiviteter. Foruden at knytte an til processernes ”før” (fx optaktskurser) og ”efter” (fx evalueringer), ønsker vi at udvikle en forskning, som knytter an til processen selv og således ikke bare ”omhandler”, men også får betydning for kvalitetsudviklingen inden for de respektive sektorer. I den forbindelse forestår der centret en stor opgave i forhold til ikke blot at skabe en forskning, som er genstandssensitiv i forhold til processer, men som også forholder sig til kvalitetsmål af eksempelvis faglig og social karakter.

DREAM - Danish Research Center on Education and Advanced Media Materials
DREAM er et nationalt forskningskonsortium, der består af Institut for Kulturvidenskaber, og Institut for Fysik og Kemi, begge Syddansk Universitet; Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet; samt 11 danske museer, oplevelses- og sciencecentre.
DREAM forsker i, hvordan digitale medier medvirker til at udvikle kreativ og innovativ læring for børn og unge, og centret medvirker til at udvikle nye læremidler og læringsmiljøer, der kan fremme digitale kompetencer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies