Menu

Retningslinjer for Biler ved Biologisk Institut

Personer uden tilknytning til universitetet må af forsikringsmæssige hensyn ikke medtages i bilerne. Brud på denne regel fører til øjeblikkelig inddragelse af kørselstilladelse (dette gælder for alle). Biologisk Institut vil i den forbindelse udføre stikprøvekontrol.
I tvivlstilfælde rettes henvendelse til: 
Tjenestevognkoordinator Lektor Henning S. Jensen tlf. 66120307 / 40127389 e-mail: hs@biology.sdu.dk
Servicemedarbejder Niels C. W. Møller tlf. 21478654 e-mail: niels@biology.sdu.dk
Servicemedarbejder Ann-Mary Andersen tlf. 60112491 e-mail: ann-mary@biology.sdu.dk

Reservation
Reservationen udfyldes med formål, bestemmelsessted, forventet varighed, antal km., kontonummer, førerens navn og telefonnummer samt eventuelle medpassager (skrives i note).
Husk at reservere brobizz, hvis der køres over Storebæltsbroen. 
Ved kørsel i udlandet eller lån af bil i mere end 5 dage, indhentes tilladelse hos tjenestevognskoordinator lektor Henning S. Jensen eller stedfortræder professor Erik Kristensen tlf. 40503766 / 21177962 e-mail: ebk@biology.sdu.dk
Hvis der er brug for et grønt forsikringsbevis kontaktes serviceafdelingen på 65508888 eller send en mail til @8888 14 dage før booking af bil, pris ca. 300kr. 
Der skal oplyses bilmærke, reg. nr., ud- og hjemmerejsedatoer, førerens navn og institut, samt hvor beviset skal sendes hen. 
Password og brugernavn er det samme, som gælder for adgangen til SDU-nettet. 
Bilen skal afhentes indenfor ½ time efter det reserverede tidspunkt, ellers kan den reserveres af andre.
Husk altid at låse bilen når den forlades uanset i hvor kort tid, man er væk.
Når politiet fraråder al unødvendig kørsel på grund af vejrsituationen, vil der være forbud mod kørsel i alle tjenestevogne. Kørsel kan da kun ske i yderste nødstilfælde og efter aftale med Henning Jensen.

Pris
Det koster 50kr. pr. dag samt 1,50kr. pr. forventet antal kørte kilometer
Brobizz Storebælt koster 430kr.
Brobizz Storebælt med anhænger koster 460kr.
Brobizz Øresund koster 600kr.
Brobizz Øresund med anhænger koster 1240kr. 

Specialestuderende
Specialestuderende ved Biologisk Institut må benytte vogn 1, 3, 4, 7 og 16 uden speciel tilladelse.
Ved kørsel i andre end de 5 overnævnte vogne, skal der søges om tilladelse ved at sende en mail til Henning Jensen samt indhente en underskrift. Dette gælder dog ikke for vogn 12 til Kerteminde. Specialestuderende må kun benytte vogn 8 og 15 efter instruktion i brug af 4-hjulstræk af enten Niels eller Henning. Andre studerende skal søge tilladelse ved udfyldelse af skema ved hver kørsel (uanset hvilken bil, der benyttes).

Bilnøgler
Bilmappen med nøgler, kontokort til Shell, Circle K og Q8 samt brobizz og kørebog kan afhentes på servicekontoret p.t. V17-512a-1 hos Niels Møller og Ann-Mary Andersen.
Koden ligger i handskerummet og er den samme til alle 3 kort.
Mappen kan afhentes og afleveres samme sted indenfor normal arbejdstid 08.00-15:30.
Mappen kan afleveres i postkassen i stueetagen på Biologisk Institut udenfor normal arbejdstid. 
Hvis der er reservationer til en bil udenfor normal arbejdstid f.eks. i weekenden udleveres en reservemappe til den ene bruger indenfor normal arbejdstid.

Før kørsel
Bilen besigtiges for skader. En oversigt over indberettede men ikke udbedrede skader, vil ligge i de respektive bilers kørebøger. Konstateres nye skader, skal dette meddeles til Finn Andreasen tlf. 60146035 e-mail: finn.a@biology.sdu.dk eller Niels Møller
Med angivelse af navn på den forrige fører fra kørebogen.
Indberetningen skal ske, inden bilen startes, eller senest kl. 08.00 næste arbejdsdag, hvis kørslen foregår udenfor normal arbejdstid. 
Personer, der ikke er vant til kørsel med trailer og bil, skal henvende sig til Finn Andreasen eller Niels Møller

Vedligeholdelse
Biologisk Institut er ansvarlig for alle bilerne, og står for service og reparationer. Det indskærpes, at alle yder deres bedste for at holde bilerne intakte og uden skader. Alle fejlfunktioner meddeles omgående til Finn Andreasen eller Niels Møller.

Fisk og saltvand
Der må kun transporteres fisk og saltvand i de dertil beregnede trailere (ikke i bilerne).

Skader og uheld
Hvis der opstår skader, skal disse øjeblikkeligt indberettes skriftligt til servicegruppen med førerens navn og omstændigheder (der udfyldes en skadeserklæring). Ved uheld, hvor det er nødvendigt at tilkalde assistance, skal Finn Andreasen eller Niels Møller straks kontaktes. Lykkedes det ikke at få kontakt, rekvireres Dansk Auto Hjælp tlf. 70108090, hvoefter bilen køres til Møllegårdens Auto, Klokkestøbervej 23, 5230 Odense M tlf. 650933122. Ved færdselsuheld med personskade og/eller større materiel skade forlanges politirapport. 
Hvis samme fører har gentagne skader, vil situationen blive vurderet med henblik på inddragelse af køretilladelse.

Aflevering af biler
Aflever bilen i samme stand, som du ønsker at modtage den. Efter endt kørsel skal bilen ryddes for diverse affald, om nødvendigt bankes måtter for sand og grus, og sæderne fejes med en lille kost, der ligger i bilen. 
Bilen afleveres i indhegningen ved p-4. Bilerne kan ikke tages med hjem om natten. 
Brændstoftanken skal være mindst kvart fuld, når bilen afleveres.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies